2016. február 5., péntek

Imahét Bélzerinden

Ezekben a hetekben tartják gyülekezeteink többségében az egyetemes imahetet, melynek igei alapját a Szentírás alapján a lettországi keresztyén közösségek állították össze.
A Bélzerindi Református Egyházközségben az imahét ötödik napján, csütörtökön este mintegy hatvan személy gyűlt össze a helyi iskola nagytermébe, hogy az igét hallgassa, melyet az Úr Isten egyházmegyénk esperese, nt. Módi József, ágyai lelkipásztor által tolmácsolt a gyülekezetnek.
A János evangéliuma 13,34-35 alapján hirdetett igében a szeretetről hallhattunk, de nem olyan formában, ahogyan azt mi emberek egymás között gyakoroljuk, vagy ahogyan annak hiányát éljük. Az ige által maga az Úr írta szívünkbe az Ő mennyei ajándékának törvényét: "Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én is szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!"
Az istentiszteleti együttlét a gyermekek szolgálatával és szeretetvendégséggel ért véget, melyben bár látható és hallható dolgokban, de mindannyian megtapasztalhattuk a láthatatlanul is jelenlévő isteni szeretet jegyeit.