Presbiteri Szövetség

A Kiralyhagomelleki Református Presbiteri Szövetség
S Z E R V E Z E T I- É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A


Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Presbiteri Szövetség alapszabáya