2017. március 4., szombat

Helytörténeti vetélkedő a Reformáció 500. évfordulója jegyében

A Reformáció 500 éves ünnepét az Aradi Református Egyházmegye is méltóképpen kívánja megünnepelni. Ennek az ünnepségsorozatnak az első momentuma volt az az első helytörténeti, de egyben egyháztörténeti ifjúsági vetélkedő, melyet február utolsó szombatján rendeztünk meg Ágyán.
Maga az ötlet az egyházmegye missziói előadója, Tóbiás Tibor György, valamint Vékony Zsolt József, ifjúsági előadóban fogant meg, akik úgy tervezték, hogy a szórványegyházmegye fiataljait összefogva egy játékos vetélkedőn a szétszóródott fiatalokat egy kicsit megismertessék múltjukkal, azzal a hellyel, ahonnan származnak, valamint egy lelki többletet adva, olyan útra tereljék őket, melyen a gyökereknél maradva bontakoztassák ki a világunk megismerése felé kinyíló érdeklődésüket.
Az év elején meghirdetett egyháztörténeti vetélkedőre több mint ötven fiatal jelentkezett, akik párban csoportokat alkotva kellett összevessék tudásukat, az ez alkalomra kiadott ismeretanyagból. Három egyházközség története, valamint a Szeretet-himnusz a Szentírásból, és az egyházmegyénk térképe képezte az ismeretanyag tárgyát. 
Az ágyai Olosz Lajos iskola adott otthont a vetélkedőnek, mivel az ottani gyülekezeti terem kevésnek bizonyult a benevezett csapatok fogadására, illetve a vetélkedő lebonyolítására. Mire a versenyzők és az őket elkísérő lelkipásztorok megérkeztek, már minden készen állt a vendégek fogadására. Szendvicsekkel megrakott asztalok, kóla és csipsz, a szerényebbek számára víz és gyümölcsökkel teli tálcák, valamint kávé volt a versenyzők és kísérőik számára előkészítve.

A megérkezést és számbavételt követően a fiatalok csoportja lelkészeikkel valamint a szervezőkkel a legnagyobb osztályterembe vonultak, ahol a napot indító áhítatra került sor. Az egyházmegye ifjúsági előadója, Vékony Zsolt József szólt az ige által a fiatalokhoz, akiknek ismerősen hangozhatott az első Korintusi levél 13. része, hisz ez képezte a vetélkedő bibliai anyagát is. A szeretet-himnusz szavaival az igehirdető a szeretet szavával szólította meg a fiatalokat. Arra buzdította őket, hogy mindent, amit tesznek, szeretetből kell csinálni. A szeretet a meghatározója az emberi boldogságnak. A mindenkori embernek szeretnie kell azt is, ami az övé. Ennek azonban elengedhetetlen feltétele, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a mienk. Az igehirdető szólt arról is, hogy minden versenyző azt a gyülekezetet képviseli, amelyből érkezett – tegyék ezt büszkén, de elsősorban szeretettel.
Az áhítatot lezáró ifjúsági énekek szintén arról szóltak, hogy a szeretettel mindent le lehet győzni.


A közösség előtt köszöntötte a fiatalokat Módi József, házigazda lelkipásztor, az egyházmegye esperese, majd Kiss Anikó, a vetélkedő helyszínét biztosító Olosz Lajos iskola igazgatónője, valamint Erdős Bálint, az Ágyát is magábafoglaló Nagyszintye polgármestere.
Rövid szünet után elkezdődött a helytörténeti vetélkedő is, melyet a fiatalok két osztályteremben egyszerre folytattak. A három írásbeli részből álló vetélkedő szüneteiben lehetőségük volt a fiataloknak a folyóson elhelyezett diákcsemegékből fogyasztani, valamint egymással is ismerkedni. Ez idő alatt a lelkészekből álló javítóbizottság osztályozta a beérkezett teszteket. Három Arad-megyei egyházközség, az Arad-Belváros-i, Erdőhegy-Kisjenő-i, valamint a Nagyzerind-i egyházközségek történetéből alapos ismereteket szereztek a vetélkedőn résztvevő fiatalok. Ezúton is köszönetet mondunk Lehoczky Attila tanár úrnak, hogy a tesztlapokat és a javítókulcsot összeállította számunkra.

Hisszük, hogy a sok évszámon és neveken keresztül, melyek a vetélkedő anyagát képezték, követendő életpéldát kaptak a fiatalok, valamint azt is megérthették, hogy sem a hely, ahol életünk kibontakozik, sem az idő, amely nem mindig alkalmas, nem lehet akadály Isten szeretetének megélésére és kimutatására, a Neki való szolgálatra.
A vetélkedő második része, a vaktérkép valamint a villámkérdések képezték a találkozó legszórakoztatóbb részét. Itt már nemcsak a tudásra, de az ügyességre, sőt néha még a szerencsére is szükség volt. A vaktérkép próbatételénél a fiatalok egy bejegyzések nélküli térképen kellett megmutassák, hogy Egyházmegyénk gyülekezetei nagyjából hol találhatóak. A villámkérdések helyes válaszainak pontszámait pedig a sorra kerülő fiatalok dobókockával határozták meg. 
Így jött össze a vetélkedő végeredménye is. Az írásbeli tesztek pontszámait a vaktérképen, illetve a villámkérdések pontszámaival összeadva alakult ki a sorrend. Első helyezett az Arad-Belvárosi gyülekezet leánycsapata, a második az Arad-Belvárosi fiúcsapat, a harmadik pedig az Ágya-i csapat lett. Ők ajándékcsomagokat kaptak a szervezőktől, de minden résztvevő számára biztosítottak egy-egy erre az alkalomra készített golyóstollat és kulcstartót.
Ennek a vetélkedőnek azonban nincsenek vesztesei, mindenki nyert! Nemcsak ismeretet, vagy helyezést, hanem barátokat és életképet. Megláthattuk, hogy elődeink nyomdokán haladva hogyan juthatunk előbbre ebben a modern világban is.

A kiértékelést követően minden csapat emléklapot kapott. Ezt követően pedig közösen fogyasztottuk el a jóízű ebédet, melyet az ágyai egyházközség főgondnoka, Erdős Sándor készített.

Végezetül hadd álljon e beszámoló végén egy gondolat, mely a kezdőáhítatban hangzott el, megszívlelendőleg a fiatalok előtt: Pál apostol nagyon találóan fogalmaz a Szeretet-himnuszban, amikor a dicsekvő, és nagy teljesítményeket felmutató korintusiaknak elmondja, hogy mindaz amit tesznek, amit elérnek, mind dicséretes dolog, azonban ha az emberi cselekvést nem a szeretet mozgatja, akkor semmit nem ér az egész.
Adja az Isten, hogy minden emberi cselekvést és gondolatot az Isten szeretete irányítson!