2015. augusztus 19., szerda

Pályázati felhívás - Arad-Mosócz

A  Királyhágómelléki  Református  Egyházkerületbe,  azon  belül  az  Aradi  Református Egyházmegyébe  kebelezett, 310 lelket (németszentpéteri  szórvánnyal  együtt) számláló Arad-Mosóczi Református  Egyházközség  Presbitériuma  pályázatot hirdet  a nyugdíjazás által megüresedett lelkipásztori állás betöltésére. 
A  gyülekezethez  tartozik  az  Aradtól  35  km-re fekvő Németszentpéteren megszervezett szórványgyülekezet, újonnan épült templommal.
Az Arad-Mosóczi gyülekezetnek kívül és belül felújított új temploma van.
Az  1992-ben  épült parókia  jó  állapotban  van.  Rendelkezik  4  szobával, irodával, fürdőszobával, konyhával, pincével, melléképületekkel.
A  templom  és  parókia  udvarán  kántori  lakás  is  van,  valamint  egy  kétemeletes gyülekezeti ház, mely konferencia-központként és ifjúsági házként működik, konyhával felszerelve, 8 vendégszobával.
A gyülekezet tulajdonát képezi az Aradtól 30 km-re levő Kladován egy 0,45 hektáros gyülekezeti tábor, újonnan épült vendégházzal.
A gyülekezet tulajdonát képezi még egy 9 személyes Opel Vivaro kisbusz.
Helyben,   a   Mosóczi   városrészben   1-4.   osztályos   összevont   (osztatlan)   magyar tagozat működik, Arad belvárosában pedig 8 osztályos magyar tannyelvű általános iskola és líceum.
A kántori szolgálatot egész normás szakképzett kántor végzi.
Lelkész javadalmazása: besorolás szerint.
A gyülekezet magyarországi és holland testvérgyülekezeti kapcsolatokat ápol.

A jelentkező lelkipásztornál előnyt jelent a kétnyelvű (magyar  és  román)  igehirdetési szolgálat, temetések és virrasztók alkalmával.
További    elvárások:    beteglátogatás    úrvacsorai    szolgálattal,    a    már    beindított mentőmisszió  folytatása,  szenvedélybetegeket  mentő  és  gyógyító  konferenciák megszervezése.

Pályázhatnak: 
1.Mindazon  lelkipásztorok,  akik  a  második  lelkészképesítő  vizsga  oklevelével rendelkeznek. 
2. A pályázat  leadásához  szükséges  iratok  rendjét  a: Zsinati  Jogszabályok  és határozatok 2007. évi  I.  Jogszabály,  A  lelkipásztorok  képesítéséről  és alkalmazásáról 25§ tartalmazza.
Pályázati határidő: 2015. szeptember 20.

A pályázatokat az Aradi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának címére várjuk:
Protopopiatul Reformat Arad, 317301 Adea, nr. 429, jud. Arad.
Tel: 0257-357629, 0740-320032