2015. augusztus 29., szombat

A magyar államalapítást ünnepelték Angyalkúton

Vasárnap délután az Angyalkúti Református Gyülekezetben a magyar államalapításra emlékezve, ünnepi műsorral egybekötött istentiszteletet tartottak. Gecse Tamás lelkipásztor igehirdetésében párhuzamba állította István királyt Mózessel, akik hasonló módon kellett küzdjenek a pogányság elterjedésével és az Istentől való elfordulással szemben.
Az istentiszteletet követően Czernák Ferencz, a lippai Degré Alajos Olvasókör elnöke meghívott vendégként tartott előadást, amit a Himnusz elszavalásával kezdett, amit annak tartalmas értelmezése követett. Számos érdekességet hallhattunk a Szent Koronáról, a koronázási palástról, Magyarország zászlajáról, de más nemzetek zászlói is említésre kerültek. Az előadás során hallhattuk Anavi Ádám Történelmi lábmosás, II. János Pál pápa Mosolyod, Nagy Gáspár Symphonia Ungarorum,Szent István és Szent Gellért emlékezete című verseket, de elhangzott még Fejér György Jánostól Számla, valamint Wass Alberttől a Nagypénteki sirató, a Magyar cirkusz és a Láthatatlan lobogó című versek is. 
Ezúton is köszönjük a tartalmas és érdekes előadást, ami által biztatást és erőt kaphattunk ahhoz, hogy legyünk büszkék magyarságunkra, és ne engedjük elveszni történelmi kincseinket és magyar irodalmunkat.
Az ünnepi istentiszteleten köszönthettük községünk polgármesterét, de az Arad megyei RMDSZ és RMPSZ képviseletét is. Az összejövetelt szeretetvendégség és baráti beszélgetés követte.

Kép és szöveg: Gecse Éva Malvin