2014. november 12., szerda

Ifjúsági találkozó Arad-Mosóczon

Jó az Úr, örökké tart szeretete...Az Úr kegyelme és szeretete által idén sem maradhatott el az Arad megyében megrendezésre kerülő egyházkerületi ifjúsági találkozó. Nem csak az erre az alkalomra jelentkező ifjak, de a szervezők is nagy örömmel várták október 25-t, hogy Arad-Mosóczon újra találkozhasson a királyhágómelléki református ifjúság lelkes csoportja. 
A házigazdák kedves fogadtatása, az ifjúsági énekek, amit a mosóczi fiatalok már az érkezéskor gyakoroltak, valamint a finom reggeli,  megalapozta a jó hangulatot a nap további részében is. 
Az Arad megyéből érkező fiatalokon kívül Végvárról, Temesvár-Belvárosból, Kaplonyból, Magyarcsaholyból és Tenkéről is érkeztek résztvevők. 
Az ismert ifjúsági énekek után, Gecse Tamás lp., Arad megyei ifjúsági előadó ismertette az ifjúsági találkozó programját, ezt követően pedig az udvaron ismerkedő, jégtörő játékokkal folytatták a napot. 
A vidám ismerkedést nt. Józsa Ferenc házigazda lelkipásztor igehirdetése követte. Igehirdetésében a Prédikátor könyve 12, 1-3 részekből szólt az egybegyűltekhez.  Itt az Istentől kapott és megengedett örvendezésre hívta fel a figyelmet. Bátorította a fiatalokat, hogy Isten megengedi az örvendezést az ifjúság idején, viszont ez az örvendezés nem szabad több legyen, tovább nyúljon az Isten által szabott határoknál. Több örvendezési lehetőséget, majd az ezeken túl mutató veszélyeket is felsorolva rávilágított arra is, hogy az ifjúság örömét és örvendezését is megvizsgálja és számon kéri tőlünk Isten, ezért minden örvendezésben ott kell legyen a Biblia, az Isten által felállított határ. 
Az igehirdetést követően Gecse Tamás lp. köszöntése következett, aki továbbvíve az igehirdetés gondolatát, 1 Timóteus 4, 12 igéjét olvasta fel, majd egy rövid történetet mesélt el a fiataloknak, intve őket, hogy minden dolgukat úgy vigyék véghez, hogy feltegyék magukban a kérdést: ha Isten itt lenne, és látná, amit teszek, akkor is megtenném-e?  
Ezt követően átadta a szót nt. Módi Józsefnek, Arad megye esperesének. Az esperes Lukács evangéliuma 9, 18-20 verseivel köszöntötte az egybegyűlteket, majd kiemelte annak a fontosságát, hogy a jelenlevő fiatalok, akik egy fél nap erejéig kikapcsolták számítógépüket, és vették a fáradtságot, hogy ott legyenek az ifjúsági találkozón, ők már a gyülekezetek részei, ők nem csak a jövő gyülekezete, de a jelené is. 
A köszöntéseket követően Berke Eszter, tenkei lp. a reformációról tartott előadást. Előadása nem csak interaktív volt, de nagyon sokatmondó is úgy a fiatalok, mint az idősebbek számára.
Az előadást követően újabb énekek és játékok következtek, ahol a fiatalok már csoportokban ismerkedhettek egymással. A közel száz résztvevő között a helyi gyükezet örök ifjai is részt vettek, akik örömmel tekintették meg a fiataloknak szánt érdekesebbnél érdekesebb programot.
A napot finom ebéddel és süteményekkel zártuk, amelyért külön köszönet az Arad-Mosóczi gyülekezetnek. 
Köszönet mindazoknak, akik segítségükkel, részvételükkel hozzájárultak ahhoz, hogy ez az Istentől megáldott találkozó létrejöjjön. Reméljük, hogy jövőre még több fiatalt sikerül mozgósítani, hogy merjenek találkozni a velük egyidős ebben az egyházkerületben élő református fiatalokkal. 
Soli Deo Gloria!
Gecse Éva Malvin