2014. december 1., hétfő

Áldd meg Atyám, templomunkat! - Lélekemelő kettős ünnepség Erdőhegy-Kisjenőn


Amint azt előre jeleztük, szombaton a kisjenő-erdőhegyi református templomban 10 órakor kezdődött a hálaadó, ünnepi istentisztelet, amit az Úr helybeli háza fennállásának 75. évfordulója, illetve a templom külső és belső, teljes felújításának a befejezése kapcsán szerveztek. Igehirdetésében ft. Lukács József egyházkerületi főjegyző, püspök-helyettes előrebocsátotta: az ünnepi alkalomra egybegyűlteknek azért kell megelégedniük szerénységével, mert ft. Csűry István püspök úrnak azon az erdélyi püspöki konferencián kell lennie, amelyet a Székely Mikó Kollégium újraállamosítása kapcsán hívtak össze. 
Manapság, amikor kisebbségi létünknek a 100. évfordulójához közeledünk, elemi fontosságú megértenünk, megélnünk az isteni közösséggel járó áldást, hiszen Kós Károly 1920-as kiáltványában is megjósolta: az erdélyi magyarság csak annyit tudhat magáénak, amennyit kiharcol magának. Elődeink a két világégés között olyan köveket helyeztek e templom fundamentumába, amire komolyan lehetett alapozni, építeni. Éppen ezért, az őseink verejtékével, mérhetetlen áldozatvállalásával felépült templom falaiba nekünk manapság lelki kövekként kell beépülnünk. Istenbe vetett hittel és reménységgel, egymás felé kell fordulnunk, mert egymásból is kisugárzik az isteni szeretet megtartó áldása. 
A felújított templom Istentől kapott adventi ajándék számunkra, ahol minden eddigi generáció az anyanyelvén tanulhatott imádkozni. Éppen ezért, adventi lelkületben, Istenbe vetett mélységes hittel nem szabad kétségbe esnünk, elbizonytalanodnunk, mert Isten dicsősége reánk ragyog, az Ő országa vár reánk – sommázta igehirdetésében ft. Lukács József főjegyző, püspök-helyettes.


Megbízható, szavatartó polgárok

Nt. Papp József köszönetet mondott az igehirdetésért, majd üdvözölte a megjelenteket, név szerint megemlítve Bognár Levente RMDSZ-megyei elnököt, aradi alpolgármestert; Király András oktatási államtitkárt; Gheorghe Burdan kisjenői polgármestert és Ioan Trifa alpolgármestert, akiknek a közreműködésével a városi tanács 100 ezer lejjel támogatta a felújítási munkálatokat.

Köszöntő szavait követően, Gheorghe Burdan polgármester az erdőhegyi magyarokkal szemben táplált, különös tiszteletének adott hangot, ugyanis a hatodik mandátumát töltve, e hosszú idő alatt a helybeli magyarok mindig megbízható, szavatartó polgároknak bizonyultak, ezért a lehetőségek arányában, továbbra is számíthatnak a város támogatására. Miután kiemelte Király András államtitkárnak a város oktatási intézményei fejlesztésében bizonyított támogatását, megígérte: jövőre önerőből elvégzik az Erdőhegyi Általános Iskola épületén befejezésre váró munkálatokat.

Bognár Levente RMDSZ-megyei elnök miután gratulált a helybeli magyarság példamutató összefogása folytán befejezett felújításhoz, további sok sikert kívánt az egyház és az iskola gyümölcsöző együttműködéséhez.
Király András államtitkár, Pál apostoltól vett idézetből kiindulva, annak a reményének adott hangot, hogy szülőföldünkön, ahol élünk és dolgozunk, az őseinktől örökölt anyanyelvű kultúránkat, az egyház és az iskola segítségével meg tudjuk őrizni.

A továbbiakban a Körös-mente Irodalmi kör ünnepi műsorában Csanádi János nyugalmazott magyar nyelv és irodalomtanár magvas visszatekintésben ismertette az erdőhegyi református egyházközségnek az 1553-ban történt első említésétől kiindulva, az itt épült imaház, majd a templom építésének a történetét, részletesen kitérve Nagy Zoltán templomépítő lelkipásztornak és családjának, egyben a költő-utód, Adorjáni Nagy Aranka munkásságára is. Érintette a kántortanító, Kilin Sándor és a főgondnok, Olosz Lajos áldozatos munkáját, továbbá Reményik Sándornak a helybeli lelkészhez és főgondnokhoz fűződött baráti viszonyát. 
Összekötő szövegeit követően, az Irodalmi Kör tagjai Reményik Sándor, Olosz Lajos, Adorjáni Nagy Aranka és Mézesné Kovács Eta alkalomhoz illő költeményeit szavalták, közreműködött a nt. Papp József lelkipásztorral kibővült női kórus. Az Irodalmi Kör záróénekét gitárkísérettel adta elő.
Nt. Papp József lelkipásztor mondott köszönetet az Irodalmi Körnek és a kórusnak az ünnepi műsorért, magyar, illetve románul a támogatásokért, majd részletesen kitért a felújítási munkálatoknak időpontokkal, számjegyekkel alátámasztott történetére, kiemelve az önkéntesen dolgozott hívek, Bíró Zoltán főgondnok, valamint Nicolae Csernevszki építésvezető önzetlen munkáját.

Igei köszöntők, áldások

Nt. Módi József, esperes az Aradi Egyházmegye nevében köszönte meg a támogatásokat, majd igei áldást mondott a felújított templomra és a hívekre. Példája nyomán a jelen lévő Tolnai Ferenc bélzerindi; Vékony Zsolt szentleányfalvi; Nemes Emil feketegyarmati; Dénes József nagyzerindi; Kovács Gyula margittai, egykori erdőhegyi lelkipásztor, aki felhívta a figyelmet az úrasztalán lévő, és a templomépítő lelkipásztor által a felszenteléskor a gyülekezetnek adományozott bibliára; Baracsi Levente arad-belvárosi; Józsa Ferencz Mosóczy-telepi; Gacsái Zsolt debrecen-józsai és Gecse Tamás angyalkúti református lelkészek, illetve miután román nyelvű bibliát kaptak, Cantemir Lipovan és Dumitru Mirel ortodox, továbbá Florin Orza görög katolikus lelkipásztorok mondtak bibliai idézeten alapuló igei köszöntőt és áldást a templomra, valamint a hívekre. 

Ezt követően, Csanádi János, a Körös-mente Irodalmi Kör és a hívek nevében megköszönte nt. Papp József lelkipásztornak, amiért a felújítás nagy munkájában a Bíró Zoltán főgondnok és Bíró András, valamint Kovács Sándor által vezetett presbitérium támogatásával a hívek élére állt.

A nemzeti imánkkal zárult ünnepélyes alkalom végén nt. Papp József lelkipásztor minden résztvevőt szeretetvendégségre, a vendégeket a közösségi házban feltálalt közös ebédre hívta. Ezen mindnyájan megismerkedhettek az erdőhegyi vendéglátás, és vendégszeretet szép példájával, élvezhették a presbiterek által készített előétel, az Illyés Irénke által főzött húsgombóc-leves, az ifj. Bíró Zoltán Gergő pörköltjének, a helybeli asszonyok változatos süteményeinek az ízét, illetve az önzetlen vendéglátás melengető érzését.
Az erdőhegyi, lélekemelő kettős ünnepség maradandó élmény, kedves emlék marad minden résztvevő számára.
(Kép és szöveg: Balta János - Nyugati Jelen)