2014. június 29., vasárnap

Nőszövetségi találkozó Bélzerinden

„Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.”
1Thessz. 5,18


Bélzerinden tartotta meg az Aradi Református Egyházmegye „Csécsi Nagy Erzsébet Nőszövetsége” az idei Egyházmegyei Nőszövetségi Találkozóját.
A belülről teljesen felújított bélzerindi református templom előtt Nt. Tolnai Ferenc, házigazda lelkipásztor és a gyülekezet presbitériuma várta az egyházmegye gyülekezeteiből érkező vendégeket.
A Nőszövetségi Találkozó ünnepre való alkalmat teremtett a gyülekezetben: egyrészt Isten iránti hálaadás a felújított templombelsőért, másrészt pedig az egymással és az Úrral való találkozás örömét.
Ennek az örömnek a jegyében vonult be a templom istentiszteletre hívó harangszavára a mintegy hetven asszony, akik egyházmegyénk tizenhat nőszövetségét képviselték, valamint a helyi gyülekezet tagjai és az egyházmegye lelkészei.
Az ünnepi alkalom istentisztelettel vette kezdetét. Földessy Márta Katalin, erdőgyaraki lelkésznő, a Bihari Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke az igehirdetés szolgálatát a Bírák könyve 1, 12-15 alapján végezte.  A lelkésznő az igehirdetésben elmondta, hogy közösségünk és megmaradásunk számára fontos, hogy éljünk bármilyen életkörülményben, északon vagy délen, vízforrásokra van szükségünk. Földi életünk számára fontosak az életkörülmények, mint ahogy a bibliai történetben is fontos a nemzetségek számára, hogy a déli vidéken is forrást találjanak, de a keresztyén embernek tudnia kell, hogy ki az, Aki az örök élet vizét adja a szomjazónak. Az igazi forrás a honfoglaló Izraeli nép számára is, mint ahogy a mai ember életében is egyedül az Istenbe vetett bizodalom lehet. Erre lehet alapozni egy ember, egy család vagy akár egy egész nép megmaradását.
Az igehirdetést követően a házigazda lelkipásztor ismertette a találkozó programját, majd köszöntötte a résztvevőket, akik közül előbb Nt. Módi József esperes, majd Dénes Erzsébet nőszövetségi elnök vette át a szót.
Az Egyházmegye esperese köszönetet mondott a vendéglátó gyülekezetnek a vendégszeretetéért, külön hálát adva az Istennek a templom belső felújításáért.
Ezek után számolt be Dénes Erzsébet a Nőszövetség elmúlt évi tevékenységéről. Beszámolójában kiemelte, hogy a mintegy százhetven tagot számláló megyei szervezet munkája egy karitatív jellegű szeretetszolgálat. A megyei rendezvényeken túl az elnökasszony kitért minden egyes gyülekezet nőszövetségének életére, méltatva és további szolgálatra biztatva a helyi szervezeteket is.
Molnár Andrea, történelem szakos tanárnő előadása, amely által elődeink, a honfoglaló magyarok életébe nyerhettünk betekintést a múltból való feltöltődést célozta meg. A honfoglalás történeti bemutatása, a honfoglaló magyarok ruhaviseletének és életmódjának bemutatása után, az árpádházi királyok rövid kronológiájával ismerkedhettünk meg.
Az előadás után a helybeli lelkipásztor rövid imádságban a gyülekezettel együtt adott hálát az Úr Istennek ezért a szép alkalomért, majd a helyi gyülekezet nevében a szolgálatot végzőknek egy-egy virágcsokorral köszönte meg a munkáját.
Az istentiszteleti alkalom végeztével a találkozón résztvevők tovább élvezhették a helyiek vendégszeretetét, amelyet a kultúrházban megtartott szeretetvendégségben is megmutattak.

Örvendező szívvel emlékezünk e Nőszövetségi Találkozó felemelő ünnepi alkalmára, hálát adván a mi mennyei Atyánknak azokért a szorgos asszonyi kezekért is, akik sokszor láthatatlan módon, háttérben maradva nemcsak gyülekezeteink előmenetelét munkálják, de munkájukkal és szolgálatukkal az élet igazi forrása felé vezetik életünket.

A nőszövetségi találkozón készült képek: