2014. július 29., kedd

Presbiteri Szövetség konferenciája

Az Erdélyi és a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettek Presbiteri Szövetsége 2014-ben és 2015-ben közösen szervezi éves konferenciáját.
A 2014-es konferenciát augusztus 29-30 között tartjuk Kolozsváron a Bethlen Kata Diakóniai központban (Kolozsvár, Ponorului út, 1-7 szám).
A program felől érdeklődni, jelentkezni Venter Miklósnál, egyházmegyénk Presbiteri Szövetsége elnökénél lehet a 0763 224173-as telefonszámon.