2013. szeptember 8., vasárnap

Ünnepi istentisztelet a 200 éves borossebesi templomban

Hisz az Úr az emberben!

"Hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól" (2Thessz. 3, 3) - hangzott Csűry István püspök igei szolgálata által a 200 esztendeje megépült borossebesi református templomban.


Szeptember első szombatján ünneplő gyülekezettel telt meg a borossebesi református templom, amely kétszáz esztendeje hirdeti a maroknyi közösségnek a hit és a nemzeti öntudat megmaradásának fontosságát.
Az ünnepi alkalomra a templom belsejét is sikerült felújítani, amelyben ez alkalommal egy emléktáblát is lelepleztek:

Az istentisztelet igei szolgálatát a 2Thessz. 3, 1-5 versei alapján Csűry István püspök úr végezte, aki elmondta, hogy az Isten hisz a huszonegyedik század emberében is. Akármilyen változásokon megy át a világ, s benne az ember, Isten hisz abban, hogy a ma embere is meg tud maradni abban a szolgálatban, amelyre rendeltetett. Viszont az az ember méltó arra, hogy Isten ennyire bízzon benne, aki keresi Őt, és életét is neki tudja szentelni. Az Úr szolgálata sosem csupán az Ő dicsőségére, hanem a magunk javára válik, hiszen Isten áldásait életünk folyamán nagyon sokszor megérezhetjük.
Az igehirdetésben elhangzott, hogy Isten nemcsak egyénileg hisz az emberben, hanem a közösségekben, a gyülekezetek erejében is hisz, legyenek azok akármilyen kis létszámú közösségek is. Az Isten áldása nemzedékről nemzedékre megmarad. Ezért mikor az elmúlt kétszáz évre nézünk vissza, előre is kell tekinteni, a következő kétszáz esztendőre. Ha kétségeink lennének az előretekintés során a jelen pusztulását, a világ sorsának alakulását látva, Isten Igéje akkor is biztos támasz lehet számunkra. 
Az igehirdetés után ünnepi műsorral folytatódott az istentisztelet, amely során elszvalták Csiha Kálmán Szeressétek a templomot című versét, majd az ágyai fiatalok csoportja verses énekes műsorral kedveskedtek az ünneplő gyülekezetnek.

A köszöntések rendjén Prém Imre Csaba, helyi lelkipásztor után szót kapott Bognár Levente, Arad alpolgármestere, a megyei RMDSZ elnöke, Módi József, esperes, Fejes Gheorghe, Borossebes polgármestere.

Az istentisztelet után a templom mellett szeretetvendégségre került sor, majd a meghívott vendégeknek ünnepi ebéddel kedveskedett a gyülekezet.
Isten áldja meg, és vezérelje gondviselő segedelmével továbbra is a borossebesi gyülekezetet, hogy éljen és szolgáljon továbbra is az Ő szent nevének dicsőségére!

Képek, melyek az ünnepi alkalmon készültek: