2013. szeptember 9., hétfő

„Gondviselésed őrízte lelkemet.” (Jób 10:12)
Isten gondviseléséről

Szeretettel hívjuk egyházmegyei presbiteri 
és gyülekezeti konferenciára Füzesgyarmatra, a református templomba 
2013. szeptember 21.-én, szombaton 9.00 órára


Áhítat: „Ne aggódjatok!” (Máté 6:25-34)
Juhász Sándor lelkipásztor (Vésztő)

Előadás: Micsoda az isteni gondviselés? 
A Heidelbergi Káté 27-28. kérdés-feleletének magyarázata
Dr. Fekete Károly rektor (Debrecen)

Előadás: A keresztyén lelki depresszió
Dr. Tóth János (MRPSz Békés Megyei 
Területi Szervezet elnöke)

Imaközösség

Kálvin János mellszobrának leleplezése

Az alkalom a 13.00h-kor kezdődő ebéddel fejeződik be.