2013. szeptember 23., hétfő

Perselyes adakozás a pécskai református templom tornyának építésére

Az Aradi Református Egyházmegye gyülekezetei minden esztendőben egy-egy építkező gyülekezet megsegítésére sietnek egy vasárnapi perselypénz felajánlásával. Az idén a szeptember 29.-i perselyes adakozást hirdetjük meg a Pécskai Református Egyházközség templomtornyának felépítésére. Kérjük híveinket, hogy a vasárnapi istentiszteleten való perselyezés alkalmával gondoljanak erre a kislétszámú gyülekezetre, akik Istenbe vetett bizalommal fogtak hozzá templomuk tornyának megépítéséhez.

"más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus” 1Kor. 3,11

A Pécskai Református Egyházközségbe jelenleg 35 lélek van beiratkozva.A torony építésének Isten Lelke által sugallt gondolata már évek óta ott volt a pécskai református hívek szívében, de kézzelfoghatóvá Gecse Tamás lelkipásztor és Kovács Éva gondnok idejében lett. 
Az anyagi alap megteremtése:
Pécska város polgármestere, Antal Péter és az RMDSZ-es képviselők szorgos közbenjárásával elkezdődött a kis pénzalap létrejönni. Szinte minden évben egy-egy kisebb összeget kaptunk, így összegyűlt 5.200 lej, majd 2012-ben 10.000 lejjel járult hozzá a város a torony építkezéséhez.  
Ezen felül a hívek szorgalmas adakozása is elkezdődött, és erőnket meghaladva, ezidáig összegyűlt a közadakozásból 2600 lej.
A torony építése 2012 őszén kezdődött. Augusztus 1.-től Tóbiás Emőke Piroska nyert kinevezést a Pécska-Szemlak-Nagylaki gyülekezetekbe. Elfogadva a Presbitérium döntését, el is kezdődtek a munkálatok.
A mellékelt fényképek lépésről-lépésre bemutatják, hogy hogyan haladtunk eddig, és hogy meddig jutottunk a torony építésével.

Így nézett ki a kis Pécskai Református Imaház

Kezdődnek a munkálatok

Alap betonozás


Alapozás

Kész az Alap

Épül a földszint

Az eredeti homlokzat lassan eltűnik

Épül az emelet

Épül az emelet

Eddig vagyunk elkészülve

Még a harang is megvan már