2011. június 11., szombat

Áldott Pünkösdi Ünnepet!


A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Gal 5,22-23)


Kedves testvéreim!

Pünkösd ünnepén (és nem csak) az emberi életeket átformáló Szentlélekért mondunk köszönetet szerető Urunknak! Hálásak vagyunk azért, hogy misszói egyházmegyénk gyülekezeteiben megélhetjük a krisztusi közösség megtartó erejét! Olyan jó tudni azt, hogy amikor holnap templomainkban felcsendül a pünkösdi ének és a bennünket kereső Ige, amikor megállunk a Kegyelem Asztala előtt, akkor átélhetjük együtt a pünkösdi csodát: a Lélek egybekapcsol, eloszlat minden kételyt, reménnyel tölt el és cselekvésre buzdít!

Testvéreim! Imádkozzunk ezen a pünkösdön azért, hogy a Lélek gyümölcsei nyilvánvalókká legyenek életünkben! Tudjunk úgy szolgálni, hogy általunk mások is megízleljék Krisztus szeretetét.


Áldott ünnepet és szolgálatot kívánok mindenkinek!


Szeretettel,


Módi József

esperes