2011. június 1., szerda

Könyvbemutató Nagyzerinden

Szépíteni a hervadt világot

Vasárnap a nagyzerindi református templomban megtartott istentiszteleten mutatták be a lelkész, nt. Dénes József második verseskötetét, Hervadt világ szépítője címmel.
A falu szülöttje, Csanádi János ny. magyartanár méltatta, mutatta be az általa szerkesztett kötetet, amelynek a bevezetőjét is maga írta Kelnek égi melódiák címmel. Ismertetőjében a Szilágyságból indult papköltő pályáját méltatta, ami a Körösközben bontakozott ki igazán. A könyvet Nagyzerind másik híres szülöttje, Siska Szabó Hajnalka festőművész illusztrálta, tervezte meg a borítóját is. A könyv elején helyet kap a szerzőnek szintén általa festett portréja. Ugyancsak a könyv elején olvasható nt. Módi Józsefnek, az Aradi Református Egyházmegye esperesének szép ajánlása, a Zsoltárok könyve 62. részének 2. verse alapján vett igei gondolatokkal: „Csak Istennel csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.” Örvendetes, amiért az Aradi Református Egyházmegye lelkészi közössége anyagi és lelki adományaival is hozzájárult Dénes József második kötetének megjelentetéséhez. A kötet fejezetei: Érintsd meg a szívem, Mennyből jött üzenet, A Golgota tövén, Mécseskanóc és Otthonra leltem. Minden fejezet címét Siska Szabó Hajnalka színes grafikái ékesítik. Csanádi János a kötet kapcsán a szerzőt, a papköltőt, a közösségi embert is bemutatta, aki azonosulni tud a falu népével. Nem passzívan szemléli, hanem aktívan vesz részt Nagyzerind és környékének közművelődési életében feleségével, Erzsébet asszonnyal együtt. A hasznos élettér utáni kutakodás vágya azonban minduntalan előtérbe hozza, újra és újra a szülőhely áldásos, megtartó varázsát. Nagy Hortenzia, Semsei Ildikó és Vas Barbara fiatalok egy csokorra való verset megszólaltattak a kötetből. A gyülekezet ifjúsági kórusa ide illő énekszámokat adott elő ifj. Pap Sándor (szintetizátor) és Dénes József (hegedű) kíséretével. A könyvbemutatót Dénes József köszönő szavaival zárta. Záróének után a szerző dedikálta a művét, a jelen lévők szeretetvendégségen vettek részt abban a hitben, hogy Isten kegyelméből valamit megvalósítottak abból, amit a kötet címe is üzen: Szépítettek valamit e hervadt világ arculatán.

Balta János