2011. április 24., vasárnap

„Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatol.”
Rm 10, 9
Kedves testvéreink!
Isten kegyelméből az idén is lélekben végig járhatjuk azt az utat, amely Krisztusnak a virágvasárnapi jeruzsálemi bevonulásától nagypéntek sötét gyászán át az Ő dicsőséges feltámadásával teljesedik ki.
Krisztus feltámadása keresztyén hitünk fundamentuma. Jézus nagypénteki keresztáldozatán, megváltói halálán isteni pecsét az Ő feltámadása. Isten elfogadta Krisztusnak a kereszten érettünk hozott áldozatát, s megmutatta, hogy Ő, aki teremtett bennünket, képes újra teremteni a halálból is!
Hogyan lehet igazi húsvéti hitünk?
El kell fogadnunk az Írások bizonyságtételét arról, hogy Jézus feltámadt! Tanúk sokasága áll előttünk, akik hittel vallják a Szentírásban, hogy Jézus él! Ezt valljuk mi is, akik ma élő emberekként megtapasztaljuk a Vele való találkozásnak az örömét. Az értelmünk ellene mondhat, a tudomány megkérdőjelezheti, de ha a szívünkben ott van a feltámadásnak győzedelmes hite, ez jelzi, hogy mi Krisztusnak élő tagjai vagyunk, nem a halálnak, hanem az Életnek örökösei. Merünk-e erről ma bizonyságot tenni?
A hit tudja, hogy túl a fájdalmon, túl a halálon a végső szó a Győztes Krisztusé! A hitnek megtartó ereje van itt ebben a világban, életünk bizonytalanságaiban, kétségeiben, betegségeiben és gyászaiban is. A húsvéti hit az, ami értelmet ad az ember életének!
Ebbe a világba, ahol olyan sok a személyes életekben és közösségek által megélt tragédia Isten elküld téged, hogy a húsvéti hitnek a fényét szórd, hogy a halál árnyékának völgye felett is megjelenjen a nyitott sír győzedelmes fénye, s életed bizonyságtétele által felragyogjon Isten dicsősége!

Áldott ünneplést kívánunk szeretettel az Aradi Református Egyházmegye nevében:

Módi József esperes és Venter Miklós egyházmegyei főgondnok