2011. április 20., szerda

Presbiteri konferencia Békéscsabán

Immár hagyománnyá vált hogy az aradi és a szomszédos Békés megyei Presbiter Szövetség rendezvényeit kölcsönösen látogatja a másik megye delegációja. Így 2011.április 9-én, az aradi delegáció, a békésiek szíves meghívásnak téve eleget, részt vett a Békés megyei Presbiter Szövetség ez évi első konferenciáján, Békéscsabán. Ezek az alkalmak a presbiterképzést hivatottak szolgálni, így a meghívott előadók színvonalas és érdekes előadásai, mindig valami újdonságot hoznak az érdeklődők számára. Így már a nyitó áhítat is eltért a hagyományos formától, dr Imre Sándor TREK főgondnok gondolatai, másképpen ugyan, de jó felvezetésként szolgáltak a következő előadóknak.
Mivel a Kálvin éveken belül vagyunk, egész 2014-ig, a konferencia fő témája Kálvin munkássága. Így egyik könyvének: Az egyház megreformálásának szükségességéről (1543), valamint Kálvin János egyházi és világi törvényeiről hallottunk érdekes előadásokat dr Kádár Péter teológus és dr Buzogány Dezső professzor uraktól. Dicséretre érdemes az a kezdeményezés, bemutatni a 20. század hitvallóit, aminek első lépéseként most, a máig ismeretlen körülmények között elhunyt Balogh Mátyás békési lelkészről tartott ismertetőt Mucsi András tanár.
2011 presbiter választási év MO-on, ezért dr Szilágyi Sándor a MRPSz főtitkára tartott vetített képes előadást a választások rendjéről, szabályzatáról, valamint arról hogy kit és kit nem lehet presbiternek választani.
Az együtt töltött alkalomért és a sok tanulságért köszönettel tartozunk Urunknak, a házigazda békéscsabai presbitériumnak és az előadóknak. Áldás kísérje további munkájukat!

Venter Miklós, PSz elnök