2010. december 22., szerda

Karácsonyi örömüzenet

„Mert az Emberfia azért jött, hogy
megkeresse és megtartsa az elveszettet!”
Lk 19,10

Kedves szolgatársak, presbitériumok
Krisztusban szeretett testvéreink!
Ma még sürög-forog körülöttünk a világ, s talán mi is fáradtan érkeztünk az ünnep küszöbére… De lassan minden elcsendesül, templomaink harangjai megcsendülnek, s hirdetik számunkra: Megtartó született!
Különösen fontos ez a hír Szórvány Egyházmegyénkben élő híveink számára. Hozzánk érkezett Krisztus, hogy életünk Megváltójává és Megtartójává legyen. Jött, hogy megkeressen bennünket és elmondja, számára mennyire drága a mi életünk. Fontosak azok a gyülekezetek, ahol már „csak” ketten-hárman gyűlnek egybe ünnepet ülni, ugyanúgy, mint azok a gyülekezetek, ahol több százan magasztalják együtt az ég és Föld Urát. Jött, hogy megtartson bennünket, hogy visszaadja reménységünket: Ővele van erőnk az erőnk feletti utakon és általa lesz boldog megérkezésünk!
Kedves testvéreim! Szeretnénk, ha Egyházmegyénk gyülekezeteiben élő testvéreink együtt imádkoznának azért, hogy az idei Karácsony is a Megváltóval való találkozásunk legyen. Nyíljon meg sokak szíve az Örömhír hallatán, s a mi megtalált életünk váljon Krisztus hordozójává!
Békés Karácsonyt és áldásokban gazdag, boldog Újesztendőt kívánunk mindenkinek!

Szeretettel

Módi József
esperes és Venter Miklós egyházmegyei főgondnok