2010. december 21., kedd

Karácsonyi pásztori levél

Kedves Testvéreink!
Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,
A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget
és a világi kivánságokat, mértékletesen,
igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon.
Tit.2,11-12

2010 karácsonyán szeretettel köszöntünk benneteket a fenti Igével. Örülünk és hálás a szívünk, hogy megértük, hogy Urunk Jézus születését ebben az évben is megünnepelhetjük. Mi tudjuk ugyan – hála Istennek – de sokan vannak még ma is, akik nem tudják valójában, hogy mi a karácsony. Mi a karácsony?
Nos, ebben az Igében benne van ennek az ünnepnek a lényege. A karácsony az a szent csoda, „hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek”. Ennek pedig gyakorlati következménye, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világban. Ha ezt megértjük és cselekesszük, akkor szép, örömteli és áldott karácsonyunk lesz.
Mi az, amit először is, meg kell értenünk? Azt, hogy „megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden ember számára”. Kegyelem! Milyen mély értelemmel bíró kifejezés ez. Mélyebb, mint a szeretet. A szeretetet valakitől jön, Istentől vagy embertől és lehet, sőt viszonozni kell. A kegyelem Istentől jön és nem lehet viszonozni. És ez a lényege. Önmagából él és nem önmagáért, hanem a másikért. Csodálatos dolog a kegyelemmel megajándékozva lenni. Istennek ez a kegyelme jött el, van jelen ezen a bűnnel fertőzött földünkön. Megjelent! Meg, egy élő személyben, egy gyermekben, Betlehemben, Heródes király és Augusztus császár idejében. És ez nem egy mese, nem egy elmélet, hanem valóság. „Született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában”. Lk.2,11 Továbbá ez a kegyelem „üdvözítő”. Mai szóval úgy mondanánk: boldogító. Mit jelent ez? Ahol megjelenik, ahol kiárad, ott az embereket boldoggá teszi. Ott minden megoldódik, ott minden jó lesz lelkileg és testileg is. Az ember is jó lesz. Minden olyan jó lesz, hogy ott érdemes lesz élni, a földön és az örökkévalóságban is – amint mondta Jézus Zákeusnak: ma lett üdvössége ennek a háznak!
Drága, hogy Istennek ez a kegyelme „minden embernek megjelent”. Senki sem mondhatja, hogy az ő számára nincsen kegyelem. Megjelent a betlehemi pásztoroknak és a keleti bölcseknek. Szegénynek és gazdagnak, tudatlannak és tudósnak, betegnek és egészségesnek, fehérnek, sárgának és feketének. Testvéreim! Ez a karácsony nagy gazdagsága. Isten kegyelme olyan egyszerű formában jelent meg, hogy a legegyszerűbb ember, a legkisebb gyermek, és a legnagyobb bűnös is megkaphatja, a magáénak tudhatja, táplálkozhat belőle. Élhet kegyelemben kegyelemből. Karácsony csodájának ez az első rész, ahogy az elején már szó esett róla.
A másik oldala, ami ebből következik, ez a kegyelem arra tanít, hogy „megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon”.
Az „arra tanít” az eredeti szöveg szerint úgy is fordítható, hogy arra kötelez, elkötelez valamire, végbevisz, létrehoz bennünk valamit, egy belső átváltozást, gyökeres átalakulást. Arra kötelez, hogy mi magunk is döntéssel, határozott cselekedettel válaszoljunk, azzal, hogy megtagadjuk a hitetlenséget. Akik ezt a kegyelmet befogadják, azok új szívet kapnak, új lelket, gyümölcsöző életet, mely Isten dicsőségére és a felebarát javára, hasznára folyik. Ezt jelenti – megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Nem lesz életemnek Isten nélküli területe, nem lesznek Isten nélkül eltöltött napjaim, óráim. Vele, Benne és Érte élek. Az pedig, hogy mértékletesen, jelenti, hogy szentül, minden bűntől Krisztus vére által megtisztulva, Ige szerint, a Szentlélek vezetése alatt élek – Isten gyermekeként, Őt dicsérve, mindenben az Ő akarata szerint, az Ő dicsőségére. És nem egy elképzelt világban, hanem e jelenvaló világban, azaz itt és most, ahol élek, tanulok, dolgozom, ott ahol szükség van arra, hogy mértékletesen és szentül éljek.
Testvérem! Értjük már mi a karácsony és mire kötelez? Segítsen meg és áldjon meg minket az Úr, hogy kegyelmében éljünk, megtagadván a hitetlenséget és a kívánságokat, mértékletesen és szentül e jelenvaló világban már e karácsonytól fogva.
Áldott karácsonyt és egy boldog békességes új évet!

Szívünkből és szeretettel!

Józsa Ferenc, Arad-Mosóczi lelkipásztor