2015. október 4., vasárnap

A Csongrádi Református Egyházmegye nyilatkozata a migrációs válsággal kapcsolatban

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (II. Timótheus 1:7.)

A Csongrádi Református Egyházmegye, mint a migrációs válságban eddig leginkább érintett területen élő református közösségek összessége, az alábbi nyilatkozatot teszi, és adja közre.
1) Valljuk, hogy a teremtő Isten szabta meg a népek idejét és helyét, hogy hol lakjanak. Ebből következik, hogy egy ország és nép vezetői védik azt a területet és az ott lakókat, amit Isten nekik kirendelt.
Hálát adunk Istennek, hogy országunknak jelenleg olyan kormányzata van, amelyik Istentől kapott feladatának tekinti hazánk és népünk védelmezését (Róma 13,1-8.), úgy, hogy közben a felebaráti szeretet szorgalmazza és gyakorolja a hazánk területére érkezőkkel szemben.
Továbbá, hálát adunk Istennek a rendvédelmi erők határőrizeti tevékenységéért, amit mint helyben lakók, közelről is tapasztalva szakszerűnek, arányosnak és emberségesnek ítélünk. Látva, hogy a rendvédelmi erők tagjaira nagy pszichikai és lelki nyomás nehezedik, felajánljuk segítségünket az állomány szükség szerinti lelkigondozásában.
Megalapozatlannak és elfogadhatatlannak tartjuk azok megnyilvánulásait, akik mindezért hazug kritikával illetik hazánkat és kérjük őket, hogy gyakoroljanak önkritikát!
2) Tudatában vagyunk annak, hogy a bevándorlók többsége olyan országokból érkezik, melyek Jézus Krisztusnak és a keresztyénségnek nyílt ellenségei, s melyekben az ottani keresztyéneket hitük miatt üldözik. A szír és kurd keresztyének már hangot is adtak megdöbbenésüknek, hogy a “keresztyén” Európa azokat segíti, akik hazájukban a keresztyéneket gyilkolták. Lehet, hogy akik ide érkeznek, ebben aktívan nem vettek részt, de elég az is, ha egyetértettek az üldözéssel, vagy nem emelték fel szavukat ellene, miközben ide érkezve követelik a maguk számára az emberi jogok betartását. Miközben hálát adunk Istennek azért, hogy ígérete szerint világszerte őrzi az Ő Egyházát, aközben kötelességünknek érezzük, hogy szolidaritást vállaljunk a világ bármely részén élő keresztyén emberrel és tiltakozunk a világ bármely részén zajló szervezett, vagy spontán keresztyénüldözés ellen.
3) Hisszük, hogy Isten a történelem Ura, s minden esemény az Ő bölcs elhatározásából fakad, és akarata nélkül semmi nem történhet meg így a jelenlegi migrációs történések mögött is Őt látjuk. A bibliai keresztyénség tudatában van annak, hogy az iszlám amit a bevándorlók hoznak Európába Jézust, mint Isten Fiát, megváltót elutasítja. Ennek ellenére segítséget nyújtunk nekik, a felebaráti szeretet jegyében, melyet Jézus parancsolt nekünk. Ennek jegyében üdvözöljük a Magyar Református Szeretetszolgálat, és a Református Menekültmisszió áldozatos munkáját, amelyet a református hitelveknek megfelelően, nem látványosan, de nagyon célszerűen végzett és végez a menekültek közt.
Tevékenységük támogatására mindenkit szeretettel buzdítunk! Segítségünk azonban nem jelenti azt, hogy egyet értünk vallásukkal. Hirdetni kívánjuk nekik Jézus evangéliumát és segíteni szeretnénk őket a Jézusba vetett hitre eljutni.
4) Szomorúan látjuk, hogy Európa országai hazánkat is beleértve egy több évszázada tartó folyamat során letértek a keresztyén hit alapjairól. E hitehagyás ellenére Isten, mindeddig megőrizte ezeket az országokat. Jósága eddig is arra kötelezett minket, hogy ne hagyjuk Őt figyelmen kívül, hanem keressük és elhíve irántunk való szeretetét, Hozzá térjünk. Most a migrációs eseményeket ítéleteként értelmezve úgy véljük, arra figyelmeztet bennünket, hogy mielőbb kezdjük keresni Őt, higgyünk Jézus Krisztus evangéliumában és az Ő megvetésének bűnét megbánva, térjünk vissza Őhozzá, kezdjünk el Őt dicsőíteni és örömmel az Ő akarata szerint élni!