2014. szeptember 24., szerda

Meghívó az egykori Békés-Bánáti Egyházmegye gyülekezeteinek találkozójára

Volt egyszer a Békés-Bánáti Református Egyházmegye.
Az 1912-es adatok szerint a történelmi Magyarország legnagyobb egyházmegyéje volt. Területe Orsovától Szeghalomig, Pancsovától Csongrádig terjedt. A lélekszáma 211 250 fő volt, 49 anyaegyházközsége, 8 leányegyházközsége, 24 fiókegyházközége, 5, ötvennél nagyobb lélekszámú szórványa és 276 ötven lélekszám alatti szórványa, 191 iskolája volt. 
Aztán jött Trianon …

Ma ez az egyházmegye 3 ország területén (Magyarország, Románia és Szerbia), 5 egyházmegyében él: Aradi, Bánáti, Békési, Csongrádi és Temesvári.

„Bár földi határok választanak el, de lélekben és nemzetben testvéreinkkel közösséget vállalunk!”

2013. augusztus 17-én az első találkozót Makón tartottuk közel 800 lélek képviseletével. Ott elhangzott ígéretünkhöz híven, ha egy kis módosítással is, a második találkozó Isten segítségével 2014. október 4.-én lesz Temesváron, melyre szeretettel hívjuk és várjuk az érintett egyházmegyék gyülekezeteinek lelkipásztorait, főgondnokait, gondnokait, presbitereit, gyülekezeti tagjait, belmissziós köreinek képviselőit. 

PROGRAM:
09.00-09.50 Gyülekezetek érkezése, regisztrációja
10.00-11.00 Nyitó istentisztelet, igét hirdet Nt. Katona Gyula, a Békési Református Egyházmegye esperese.
11.00-11.20 Köszöntések
11.20-11.30 Dr. Hegyi Ádám történész kutató előadása a Békés-Bánáti Egyházmegyéről.
11.30-11.50 Virtuális körút a Temesvári Egyházmegye gyülekezeteiben.
12.00-13.00 Zsoltáros felvonulás a Cantores Ecclessiae fúvószenekar kíséretével a következő útvonalon: Ady Endre u. – T.Vladimirescu rakpart – 1989. december 16. sugárút – Mária Tér – Mocsonyi Tér – Ady Endre u.
13.00-14.45 Csoportok ebédeltetése, közben zarándoklat a Mária téri református templomba. Itt lehet majd az udvarban emlékbort vásárolni. Két fajta bor lesz: PINOT NOIR (száraz vörös) és PINOT GRIS (száraz fehér), mindkettő a ménesi pincészet márkás bora, az alkalomra palackozva.
Az ebéd alatt az egymást váltó csoportoknak az előtérben gyülekezeti vásár lehetőséget biztosítunk – előre bejelentett igény szerint – ahol a saját portékákat lehet árulni ( csigatészta, laska, énekeskönyv- és biblia borító, saját készítésű könyvjelzők, képeslapok, stb).
15.00- 16.30 Záró istentisztelet, Igét hirdet: Ft. Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Úrvacsorai ágenda: Nt. Dr. Juhász András a Csongrádi református Egyházmegye főjegyzője.
16.30-17.15 Mészáros János-Elek ünnepi koncertje.


Hisszük, hogy döntő fontosságú, hogy a közös történelmi gyökerekkel rendelkező, de határok által jelenleg széttagolt egyháztest találkozója – „2009. május 22.” lelkiségében – egész egyházunk épülését és a református egységet szolgálja.

Helyszín: az Ady Endre utcai Bétel baptista imaház (1000 hely)