2013. november 17., vasárnap

A hitetlenkedés és a kételkedés feletti győzelem a templomépítés (aradihirek.ro)

Templomszentelés Németszentpéteren 


Több évtizedes álma vált valóra a németszentpéteri református gyülekezetnek azzal, hogy szombaton ünnepélyesen felszentelhették saját templomukat. A Partium és a Bánság határán lévő templom a környék szórványközösségeinek is gyülekezeti helye, ugyanakkor – mint Csűry István református püspök fogalmazott – a hitetlenkedés és a kételkedés feletti győzelem szimbóluma.
Bár már tavaly óta szolgál a gyülekezeti alkalmak és istentiszteletek helyszínéül, szombaton szentelték fel ünnepélyesen a németszentpéteri református gyülekezet templomát. A Partium és a Bánság határán fekvő településen, a jobbára Szilágyságból betelepült reformátusok két és fél évtizedig a Tóth család nappalijában gyűltek össze istentiszteletekre, mígnem két évvel ezelőtt lelkipásztoruk, Józsa Ferenc Mosóczy-telepi lelkész vezetésével nekifogtak a templomépítésnek a székesúti önkormányzattól ingyen kapott 300 négyzetméteres telken. Az avatóünnepségen helyi és megyei közéleti és egyházi személyiségek mellett a gyülekezeti tagok és a testvéregyházközségek képviselői – a Bánságból, a Szilágyságból és a hollandiai Goudából – vettek részt. Az istenházát és „Németszentpéter templomos népét” Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke áldotta meg, aki szerint a szórványsorsól nem mindsig az elmúlás, a lemorzsolódás kell eszünkbe jusson, hanem mint a németszentpéteri példa mutatja, az összefogás és a tenniakarás is jellemzi a szórványközösségeket. A gyülekezet énekekkel és szavalatokkal készült, közreműködött a szilágyperecseni férfikórus és Kulcsár-Székely Attila székelyudvarhelyi színművész.
A szilágyperecseni férfikórusCsűry István püspök áldotta meg a templomot és a gyülekezetet