2011. január 19., szerda

"A te hited megtartott téged"


Az élet minden területén megjelenő válságokkal, gondokkal, betegségekkel terhes világunkban 10-20 év is nagy időnek tűnik, és lassan az sem számít rendkívülinek, ha rokonaink, ismerőseink 50-60 éves földi élet után térnek meg a Teremtőhöz. Éppen ezért lehet példaértékű számunkra az egy teljes századot betöltött emberélet.
1911. január 17-én született Vesmás Izabella tiszteletes asszony, a gyoroki református gyülekezet egykori kántora. A múlt század minden nyomorúságában részes volt, de Istenben bízó szívvel győzedelmeskedett azokon. Átélte a két világégést, a kommunista rendszer születését és bukását, több gazdasági világválságot és a család életét leginkább sújtót: férjének elvesztését. Életének nagyobb részét özvegységben élte le, de töretlen hittel és krisztusi szeretettel nevelte fel egy leány- és három fiúgyermekét és volt támasza nővérének. A rázúduló próbatételek nem ingatták meg Istenbe vetett bizodalmát; mint kántor, gyülekezeti szolgálatát is örömmel végezte 92 éves koráig.
100. születésnapján a család és a gyülekezet együtt örült vele, és adott hálát Istennek ezért a különös kegyelméért és minden ajándékért, amelyben által részesült családja, az egyház és a nemzet. Az Aradi Református Egyházmegye részéről nt. Módi József esperes a 71. zsoltárral köszöntötte az ünnepeltet, majd a beszolgáló lelkész vezetésével a jelenlevő gyülekezeti tagok a 468. éneket énekelték el.
Vesmás Izabella százados élete a bizonyíték arra, hogy nem a fizikai jelenlét, nem a biológiai adottságok tesznek valakit élővé és a közösség hasznos tagjává, hanem a sokak által tagadott, nem létezőnek minősített dolgok: a cselekedetekben megmutatkozó hit, a lélek ereje, a továbbadott értékek. Isten gazdag áldása kísérje őt további életútján egészségben, békességben, szeretetben!
nt. Bodnár Lajos
beszolgáló lelkipásztor