2016. december 20., kedd

Kárpátmedencei női imanap

„Uram Isten siess minket megsegíteni…” fohászkodtunk együtt a Körösközi Nőszövetség képviselői Istenhez, Feketegyarmaton a református gyülekezeti teremben a XI. Kárpát-medencei Református Imanaphoz csatlakozva.
Komlósi Emma, a gyülekezet főgondnoka igei bizonyságtétellel köszöntötte a megjelenteket.
A 2006-ban elindított imanap körbejárta a Kárpát-medence tíz református egyházkerületét, imádkozva hitünk, nemzeti öntudatunk erősödéséért, a jövő nemzedékéért. Az idei anyagot a Dunántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége állította össze.
P. Tóthné Szakács Zita országos, egyben Dunántúli Nőszövetségi elnöknő köszöntő szavait Dénes Erzsébet, az Aradi Egyházmegye nőszövetségi elnöke tolmácsolta az egybegyűlteknek. Ezt követően Dénes József nagyzerindi református lelkipásztor, Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének köszöntő szavait tolmácsolta. Megéreztük: „az összetartozásban rejlő erőt, hogy bár a történelem országhatárokat vont közénk, de ugyanaz a hitünk, a nyelvünk, az örökségünk, az önazonosságunk.”
Módi József, az Aradi Egyházmegye esperese a 100 zsoltár igei üzenetét helyezte szívünkre, melynek központi gondolata az volt, hogy mi, mind az Ő népe vagyunk.
Nemes Emil házigazda lelkipásztor a (2 Tim. 1, 7) igei üzenetét továbbította „Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét”.
Nőszövetségi tagjaink Feketegyarmatról, Erdőhegyről, Nagyzerindről (Pap Márta, Molnár Andrea, Kiss Irmuska, Kovács Judith, Kasza Rózsika, Szilágyi Ildikó, Nemes Edit) Dunántúli Nőszövetségi tagok imádságait olvasták fel. Mind átéreztük ezeket az imádságokat, és magunkévá tettük, s így lélekben együtt tudtunk fohászkodni az Úrhoz s közben énekeltük a 392. dicséretet.
Szemelvényeket tekintettünk meg a Dunántúli egyházkerület templomairól és életéből vetítés által.
Záró akkordként az áldásvétel előtt elhangzott az adakozásra való felhívás a kárpátaljai testvéreink támogatására, majd Nemzeti Imánkat énekeltük el.
Az Arad-belvárosi templomban is egy szívvel, egy lélekkel imádkoztak nt. Baracsiné Dávid Zsuzsánna lelkipásztor irányításával, vezetésével bekapcsolódva ezáltal az imanapi mozgalomhoz (Arad- Mosócz, Arad-Gáj, Angyalkút, Szentleány) gyülekezetek képviselői.
Köszönjük, az adományokat, melyeket továbbítunk az Egyházkerületi Nőszövetség vezetősége irányába. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!

Dénes Erzsébet - egyházmegyei elnök