2015. szeptember 20., vasárnap

Vakációs gyermek bibliahét Ágyán


Szeptember 7 és 13 között Életterem, hol Istennel élet, terem címmel került megszervezésre a vakációs gyermek bibliahét az Ágyai Református Egyházközségben. A naponta 11 órától kezdődött foglalkozásokra már a korai órában gyülekezett a résztvevők lelkes csapata és a hangulatkeltő játékok ideje alatt szívesen dúdolták a szépen megtanult, Istent dicsérő gyermekdalokat.

A hét témája a személyes életterünkről szólt. Napról-napra egy bibliai történet alapján vettük számba: kik állnak mögöttünk, mellettünk és körülöttünk – szüleink, testvéreink és barátaink –, akikre számíthatunk és támaszkodhatunk. A foglalkozások során azt is megismerhettük, mik azok a dolgok, melyek ellenünk állnak: túlzott tévézés, internetezés stb. Sok esetben ezek a kifogások tartanak távol minket is a Jézussal való találkozástól.
Hálaadásra ösztönzött az a felismerés, hogy van, aki mindig fölöttünk áll: a mi mennyei, szerető Atyánk. Az Ő közelében terem az igazi élet, ahol megtanuljuk a mögöttünk, mellettünk és körülöttünk állókat – mint Isten ajándékait, szeretni és megbecsülni, sőt még az ellenünk álló dolgokat is helyesen, az Ő dicsőségére használni.
Az idei tevékenységeken is fontos szerepet kapott a napi téma élménypedagógiai módszerekkel történő feldolgozása, az aranymondások elsajátítása és a magyar népdalok dallamára írt egyházi énekek, népdal-zsoltárok lelkes tanulása.
A gyermek bibliahét vasárnap délelőtt hálaadó- és egyben tanévnyitó istentisztelettel zárult, melyen a gyermekek és a fiatalok énekszolgálattal és szavalattal köszönték meg Istennek a hét áldásait. A lelki táplálék mellett a szülők és a nagyszülők gondoskodtak a gyermekek testi táplálékáról is: naponként ízletes uzsonnával halmozták el a résztvevőket. Hálás köszönet érte! Köszönjük a résztvevő ifjak lelkes segítségét!
Köszönjük az Ágyai Olosz Lajos Általános Iskola igazgatónője által felajánlott vízszűrő berendezést, mely tiszta ivóvizet biztosít minden résztvevőnek! Köszönet illesse a Királyhágómelléki Református Egyházkerület vallástanárait, tanítóit és lelkipásztorait, akik lelkiismeretesen részt vettek az idei gyermek bibliahét témájának összeállításában és kidolgozásában!
Köszönetünket fejezzük ki támogatónknak, a Communitas Alapítványnak! Az elnyert pályázati összeg fedezte a tevékenységeken használt fogyóanyag szükségletet, valamint egy aktív hangszóróval bővült az eszköztárunk, mely továbbra is jól használható a gyülekezetben folyó gyermek- és ifjúsági munkában.
Az Úr áldása legyen a gyermekszívekbe elhintett ige magvakon! Istené legyen mindenért a dicsőség!
Módi Kinga, vallástanárnő