2015. szeptember 13., vasárnap

Biztos alapokon, reményteljes jövőképpel


Az elmúlt hetek a református hívek számára a hálaadás idejét hordozták. Újkenyér ünnepének táján illik lelkiekben elcsendesedni, őszintén végigtekinteni a mögöttünk hagyott időszakot, hogy a sok panasz, elégedetlenség, félelem ellenére mégis mindenünk adott ahhoz, hogy békében, biztonságban tudhassuk életünket, családunkat. Ezen felül is bőven akadt, miért hálát adni a közelmúltban a Maros északi partján levő református gyülekezetekben, közelebbről Pécskán és Kisperegen.
Pécskán csaknem háromévi munkálat után augusztus 22-én felszentelték az egykori, 1939-ben épült református imaház új tornyát. Ezáltal immár református templom várja a híveket az istentiszteleti alkalmakra. Az istentiszteleten ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, majd a gyülekezet gyermekeinek ünnepi szavalatait követően nt. Baracsi Levente, az Aradi Református Egyházmegye főjegyzője, valamint az egyházmegye meghívott lelkipásztorai köszöntötték a híveket, mondtak áldást az újonnan használatba vett templomot megtöltő gyülekezetre.
Köszöntötte az egybegyűlteket Venter Miklós egyházmegyei főgondnok, Antal Péter pécskai polgármester és Faragó Péter, Arad megyei RMDSZ elnök. 
Méltó helyére került az Egyházközség 100 éve Antról ajándékba kapott, de már évek óta elnémult harangja is, a püspök úr áldáskívánása után. A torony az Egyházközség és az Egyházmegye híveinek adakozásából és háromnegyed részben a Pécska Város Tanácsának támogatásával emelkedhetett a magasba, Boţ Voicu helyi építkezési vállalkozó szorgos munkája révén. Köszönetet mondunk Antal Péter polgármester úrnak, az RMDSZ pécskai fiókszervezetének, különösképpen Bölöni György elnöknek és minden jókedvű adakozónak. 
Az ünnepi alkalom a gyülekezet tagjainak szervezésében szeretetvendégséggel zárult.

Kép és szöveg: Tóbiás Tibor kisperegi és Tóbiás Emőke pécskai lelkipásztorok