2015. március 18., szerda

Turisztikai látványossággal erősíteni a közösséget

Amint azt annak idején megírtuk, a Feketegyarmaton lévő Árpád-kori műemlék templom külső felújítását 2013-ban fejezték be a hívek adományaiból, illetve pályázati támogatással.
Folyó év február 20-án egy szilágynagyfalusi vállalat munkatársai hozzáfogtak a műemléktemplom belső felújításához, ami abból áll, hogy a régi vakolatot a tégláig leverik, majd újravakolják és bemeszelik. Nos, a régi vakolat leverése során, a templomfal északi oldalán, a régi freskóval szemben, a vakolat alatt újabb nagyméretű freskót, unakkor a templom két oldalán szentélyszerű bemélyedést is találtak.
Amint a helyszínen nt. Nemes Emil lelkipásztortól megtudtuk, a felfedezett új freskóról, a méreteit megállapítandó, egyenes sávokban távolították el a vakolatot, a többit a restaurátorokra hagyták. Azoknak a munkájára viszont még nincs támogatás, ugyanis a Román Kulturális Minisztérium által biztosított 45 ezer lej támogatás csak a falak belső újravakolására, illetve kimeszelésére elégséges. A mennyezet felújítására sincs még támogatás, de a padlózat is felújításra szorul. Nt. Nemes Emil fiatal lelkipásztor viszont bízik Isten segítségében, hogy befejezhessék a templom belső felújítását. Ennek a további támogatására benyújtott anyaországi pályázatra még nem kaptak választ, ugyanakkor bátorítás érkezett egy újabb pályázat benyújtásához. A hívek is adományokat gyűjtenek a megszuvasodott padok és a bútorzat felújítására. A munkálatok közben a régebben feltárt, de nem restaurált, mintegy 8 méter széles, 3 méter magas freskót fóliával borították be. A sávokban feltárt új freskó méretei is nagyjából megegyeznek a szemben lévővel, a vakolat alatt díszes oszlopokat feltételez. Ugyancsak a déli oldalon, a szószék mögött is találtak egy új freskót, aminek feltárása, illetve felújítása komoly szakembereket, illetve jelentős pénzeszközöket igényel. A munkálatok alatt az istentiszteleteket az imateremben tartják.
Méltó környezetet a felújított templomnak
Amint a lelkipásztor hozzáfűzte, a régi ablakkeretek formáinak a meghagyásával szeretnék megőrizni az 1244-ben épült templom eredeti arculatát. A templom belső felújítása után a környezetét is szeretnék rendbe tenni, ezért le kívánják bontani a leromlott állapotban lévő gyülekezeti házat. Az imateremnek helyet biztosító épületet viszont ki akarják bővíteni, padlástért kívánnak benne kialakítani, ahol szabadidős konferenciaközpont jönne létre. A templom környékét parkosítani kívánják, a mögötte lévő szárazér medréből halastavat terveznek kialakítani. Mivel amúgy is mélyedést alkot, a medret kitakarítják a fáktól, kutakat fúrnak, amelyekből szélvitorlákkal óhajtják a halastó vizét táplálni. A tó mellé faházikókat is terveznek. Kihasználva a felújított Árpád-kori műemlék-templom, illetve a freskók vonzerejét, azokhoz méltó turisztikai és szabadidő központot kívánnak létrehozni, amivel a faluközösséget is össze akarják kovácsolni, a templom felújításával, a hozzá méltó turisztikai környezet kialakításával a hívek közösségét is szeretnék szolgálni, megerősíteni. Ehhez azonban még rengeteg munkára és pénzre van szükség, ezért a templom teljes felújítása, a hozzá méltó környezet kialakítása érdekében bármilyen támogatást köszönettel elfogadnak – mondta el a beszélgetés során nt. Nemes Emil, a fiatal, energikus lelkipásztor, aki a fogyatkozó gyülekezet megtartása, megerősítése érdekében számos életképes terven gondolkozik.
forrás: Nyugati Jelen