2014. december 9., kedd

Pro Ecclesia-díj a gyoroki református gyülekezetnek

A temesvári forradalom 25. évfordulója alkalmával a Királyhágómelléki Református Egyházkerület december 5-én, pénteken a temesvár-belvárosi református templomban tartotta Ünnepi Közgyűlését. A kihelyezett közgyűlés keretében ifjú lelkipásztorokat szenteltek fel, átadták a Pro Partium, Pro Ecclesia és M. Nagy Ottó-díjakat, majd a résztvevők megtekintették Kulcsár Székely Attila udvarhelyi színművész Magyar Miatyánk című emlékműsorát.
Az igehirdetés során ft. Csűry István királyhágómelléki püspök az együttlét hármas céljáról beszélt: emlékezni egy 25 esztendővel ezelőtt lezárt fejezetre, amely rendkívül terhes volt a közösség számára, de Isten akaratából akkor új fejezet nyílt meg számunkra. Emlékezni egy tíz esztendővel ezelőtt éppen december 5-én kapott hatalmas pofonra, amelyet a közösség az élettől, a sorstársaktól, a nemzettársaktól kapott. Az ünnepi alkalom harmadik, örömteli célja, a fiatal lelkipásztorok felszentelése.  „A legnagyobb öröm a számunkra, hogy Isten megmutatja: van holnap, van elkövetkezendő, itt vannak a fiatal lelkipásztorok, van gyülekezet, vannak emberek, akik hallgatnak Isten szavára, a lelkipásztor szavára, az anyaszentegyház üzenetére, mert ez Isten örök akarata.” – mondta Ft. Csűry István püspök, aki Jeremiás könyvének 44,28 igeszakasza alapján hirdette Isten igéjét.
Az igehirdetés után nyolc fiatal lelkipásztor, közöttük két ifjú hölgy tette le ünnepélyesen a lelkészi esküt: Bán Alpár (Nagykágya), Bencze-Kádár Bertold (Domahida), Kató Szabolcs Ferencz (Töbingen, Németország), Köteles László (Nagyszalonta), Lukács Levente (Zilah-Belváros), Pocsveiler István Levente (Zilah-Belváros), Szabó Renáta (Szilágynagyfalu) és Szomor (Mike) Abigél (Nagyvárad-Rét). Az ifjú lelkipásztorok együtt mondták el ft. Lukács József egyházkerületi főjegyzővel a lelkészi fogadalomtétel szövegét, majd az egyházkerület esperesei kezüket a fiatal lelkészek fejére helyezve felszentelték őket, a rokonság, a hozzátartozók, a barátok vakuinak kereszttüzében.
Következett a Pro Partium és Pro Ecclesia díjak átadása, Vinczéné Pálfi Judit, a KREK missziói előadója vezetésével, aki bevezetőül elmondta: akik megkapják ezt a kitűntetést, a reformáció szellemében és annak nyomán tettek valamit a református egyházért. Pro Ecclesia díjban részesült a Berettyószéplaki Református Egyházközség (Bihar megye), a Gyoroki Református Egyházközség (Arad megye), a Sülelmedi Református Egyházközség (Máramaros megye), a Szatmárnémeti Református Egyházközség (Szatmár megye), valamint Békéssy Erzsébet, a szatmári Környezetvédelmi Ügynökség igazgatónője, a nagytarnai Természet és Szeretet Otthonának a megálmodója. Pro Partium díjban részesült Herman M. János, aki kimagasló munkát fejtett ki a partiumi reformátusokért.  M. Nagy Ottó-díjban részesült Fodor Anna szatmárnémeti vallástanár.
Ezt követően Kulcsár Székely Attila székelyudvarhelyi színművész Magyar Miatyánk című előadását tekintették meg a jelenlévők, az 1989-es forradalom emlékére.
Az Egyházkerületi Közgyűlés határozatot fogadott el a Mikó-ügyben, amelyben elmarasztalja az egyházi ingatlan visszaállamosítását. 

Pataki Zoltán - Nyugati Jelen