2013. március 29., péntek

Húsvéti üdvözlet


Kedves Testvéreink! 

     „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

A húsvét héber neve „PÉSZÁH”, ami KIKERÜLÉS –t vagy ELKERÜLÉS –t jelent. Húsvét tehát annak ünnepe, hogy a megöletett BÁRÁNY, JÉZUS KRISZTUS golgotai áldozatáért, elkerül bennünket Isten büntetése és az örök halál. 
Más szóval: HÚSVÉT, a SZABADULÁS, ünnepe. Bűntől, örök haláltól és kárhozattól szabadulnak meg mindazok, akik Jézus Krisztusban hisznek és nem a világnak, hanem Istennek élnek és Isten szerint ünnepelnek.

Mindannyian tudjuk és érezzük, hogy bűneink megszámlálhatatlanok! Bűneink toronymagasra emelkedtek életünkben, és sok lelkifurdalást, szégyent, félelmet, szomorú napokat, örömtelen életet eredményeznek. 
A világnak, és benne NEKED is, MEGVÁLTÁSRA, a bűnök bocsánatára és eltörlésére van szükséged. Tudjuk, Jézus Krisztuson kívül nincs ki segítsen rajtad, elvegye bűneidet. Ő tud téged egyedül tisztára mosni és új életet adni neked! 
Ezen az ünnepen is vár téged! 
Megígérte, hogy aki Őhozzá jön, „azt semmiképpen ki nem veti.” Jn.6,37 
Szeretettel várunk Istentiszteleteinkre!
Jöjj, és megtapasztalod Isten szabadítását és örömét! 
Ne csak álmodozz a boldogságról! Ha átadod életedet Jézus Krisztusnak, boldog is lehetsz! 


KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPET ! 
Testvéri szeretettel, a Feketegyarmati Református Gyülekezet Lelkipásztora és Presbitériuma!