2011. november 10., csütörtök

Jubileumi konferencia Aradon2001 márciusában, kerületi szinten az elsők között alakult meg a Presbiter Szövetség Arad megyei szervezete. Az azóta eltelt időszakban, az egyházmegyei vezetőség támogatásával igyekeztünk minden évben megrendezni a megyei presbiteri találkozót, konferenciát, azokban a gyülekezetekben, akik felvállalták a házigazda szerepét. Így megfordultunk az angyalkúti, arad-mosóczi, feketegyarmati, ágyai, arad-gáji, arad-belvárosi és a kisperegi gyülekezetekben, van ahol többször is.
Így érkeztünk el a tizedik találkozónkhoz, amit az arad-belvárosi presbitérium segítségével, valamint a megyei lelkészértekezlettel közösen szerveztünk november 5-én. A sikeres konferenciát jelzi hogy a megye 20 gyülekezete közül 18 képviseltette magát, és szinte a teljes lelkészi kar.
Határ menti megyeként, az évek során sikerült jó kapcsolatot kiépíteni a szomszédos Békés megyei presbiter szövetséggel, ezt a kapcsolatot megpecsételtük 2008-ban, egy jól működő együttműködési szerződéssel. Szorgalmasan látogatjuk egymás rendezvényeit, többször előadókat is szerezve egymásnak. Ezt az együttműködési formát szerettük volna átültetni a két egyházmegye vezetősége beleegyezésével, egyházmegyei kapcsolatba is. Így került sor a konferencián egy, a két egyházmegye vezetősége által aláírt, Arad és Békés közti együttműködési szerződés megkötésére.
A nyitó áhítaton nt. Sipos Tas Töhötöm, a Békési Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét, majd dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester és dr. Tóth János Békés megyei PSZ-elnök, tartottak tartalmas és érdekes előadásokat. A találkozón jelen volt Farkas Zoltán, Békés megye közgyűlésének elnöke, aki mint presbiter, felajánlotta segítségét az együttműködésben, valamint Bognár Levente aradi alpolgármester, aki szintén támogatásáról biztosította a jelenlevőket. A konferencia közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel ért véget.
Mindezekért Istennek adunk hálát és kérjük továbbra is áldja meg mindannyiunk élettét.
Venter Miklós, aradi PSZ-elnök

Együttműködési megállapodás (részlet). “Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát…” ApCsel 20,28
Együttműködési megállapodás, amely létrejött egyrészről a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Aradi Református Egyházmegye, másrészről a Tiszántúli Református Egyházkerület, Békési Református Egyházmegye képviselői között.
A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával együttműködési kötelezettséget vállalnak a Magyar Református Egység megvalósítására.
Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a jövőben együttműködnek a határ két oldalán lakó magyar református hívek, egyházközségek, kistérségi régiók, ill. a két egyházmegye által megrendezendő programokban.
Az együttműködő partnerek megállapodnak abban, hogy könyörgéseikben hordozzák a két egyházmegye gyülekezeteinek sorsát.
Az együttműködő partnerek megállapodnak abban, hogy képviseleti alapon egymás rendezvényeit látogatják (lelkészértekezletek, presbiteri értekezletek, csendes- vagy sport napok, stb.), közös rendezvényeket szerveznek, illetve a két egyházmegye lelkészei, csere- vagy rendkívül- szolgálatokat végezhetnek.
Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy ha módjukban áll, kihasználják a közös, határon átnyúló pályázati lehetőségeket, akár a helyi önkormányzatok bevonásával is.
Jelen együttműködési szerződésnek nincs semmilyen jogi következménye, csupán a partnerek jószándékát fejezi ki, és bármely fél jogosult ezt a megállapodást írásban felmondani.