2011. május 4., szerda

MEGHÍVÓ

“Hagyj fel azzal, hogy arra panaszkodsz a Te Istenednek, hogy mekkora vihar vesz körül! Inkább mondd a Te viharodnak, hogy mekkora Isten áll mögötted!”(ismeretlen)

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk egyházmegyénk presbitériuminak küldötteit és lelkipásztorait az Aradi Egyházmegye Presbiter Szövetségének éves közgyűlésére ill. konferenciájára, melyre 2011. május 14-én, 10 órakor kerül sor a Kisperegi Református Egyházközség templomában.

Napirendi pontok:

1. Nyitó áhítat
2. Megnyitó és köszöntések- Módi József esp, Váradi S.Károly lp, Venter M.
3. Számbavétel – Bányai Melinda PSz titkár
4. Elnöki beszámoló – Venter Miklós PSz elnök
5. Presbiterképzés, kisköri felosztás és kisköri felelős-irányító választás
6. Előadás- dr. Tóth János, békés megyei PSz elnök
7. Megbeszélések és hozzászólások
8. Egyebek

Gyülekezetenként 3-4 személyt várunk, lehetőség szerint kérjük a pontos megjelenést.
Aki nem rendezte a tagdíjak befizetését, a helyszínen lehetőség lesz rá. A résztvevők számát illetően kérjük, hogy jelezzenek legkésőbb 2011. május 3.-áig az alábbi telefonszámok egyikén:
Váradi S. Károly lp. - 0732 363878
Venter Miklós,elnök - 0722 4372o8