2011. március 8., kedd

Az igazi böjt, a szeretet

Lassan túl vagyunk a farsangon, a „vigadozás, tréfálkozás idején” és hamvazószerdával elérkezik a böjti időszak, amely húsvétig, Jézus halálból való feltámadásáig tart.
Az ünnepes félév azonban tovább folytatódik, pünkösd utáni Szentháromság vasárnapjáig. Azután következik az ünneptelen félév adventig, amikor újra kezdődik a Krisztusvárás ideje. Persze, ez alatt is vannak ünnepeink. Az előzőek viszont szorosan Jézus életéhez kapcsolódnak.
Bízunk abban, hogy Isten mindvégig velünk lesz és megáldja mind ünnepnapjainkat, mind munkás hétköznapjainkat. Hisszük, hogy megőriz és áldásait gazdagon kiárasztja életükre és munkáinkra, mint eddig is. Mert semmink sincs, amit ne Tőle kaptunk volna. Amint a Bibliából tudjuk, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka (Jakab 1, 17). Hiszem és vallom, hogy Isten úgy lesz valósággá életünkben, úgy áld meg, ha örömöt szerzünk Neki, azzal, hogy Rá figyelünk, tanácsait megtartjuk, engedelmeskedünk Igéjének és megéljük azt. Vegyük nagyon komolyan a böjtöt. Tartsuk távol magunkat a bűntől és szeressük Istent és egymást tiszta szívből, őszintén és igazán. Ez az igazi böjt! Ezt kedveli Isten és ez szolgálja a mi lelki és testi javunkat is. Ehhez az szükséges, hogy fogadjunk el Istentől néhány jó tanácsot a Zsidókhoz írt levél 12. és 13. részei alapján.
1. Tegyünk félre minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére, Jézusra. Soha ne adjuk fel!
2. Harcoljunk a bűn ellen és Jézussal győzni fogunk!
3. Fogadjuk el az intést és a próbát!
4. Bátorítsuk és buzdítsuk egymást!
5. Vigyázzunk, hogy Isten kegyelméből ki ne essünk!
6. Kövessük mindenki irányába a békességet és a szentséget!
7. Ne legyen senki istentelen, hitetlen! Higgyünk az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, a Szentháromság Istenben!
8. Járuljunk a Sion hegyéhez, a templomba. Ne vessük meg azt, aki szól és amit szól. Vállaljuk Jézus tanítását, Őt hallgassuk!
9. Legyünk mindig háládatosak és szolgáljuk Istent neki tetsző módon!
10. Gyakoroljuk a szeretetet és a vendégszeretetet!
11. Ne legyünk fösvények, adakozzunk! A jótékonyságról ne feledkezzünk meg!
12. Emlékezzünk meg elődeinkről, figyelmezvén életükre kövessük hitüket!
13. Engedelmeskedjünk elöljáróinknak és fogadjunk szót nekik, mert ők vigyáznak reánk és hitünkre!
14. Mindenben tisztességesen járjunk el! Szeressük az igazságot!
15. Imádkozzunk, dicsőítsük és magasztaljuk Istent mindenért!
Ha ezeket tesszük, jutalmat nyerünk: rendíthetetlen országot, Isten országát és örök életet. Itt a földön szeretetet, örömöt, békességet, lelki nyugalmat, biztonságot és sok más áldást.
Testvéreim, kérdezheti valaki, hogy meg lehet-e mindezeket valósítani? Isten törvényei nem nehezek, mondja az Írás. Miért nem? Mert ha Isten kér valamit tőlünk, ha feladattal bíz meg, annak teljesítésére adja a maga erejét. Rajta hát, böjtöljünk. Ne vétkezzünk, mutassuk meg szeretetünket és dicsőítsük ezzel mennyei Atyánkat.

Imádságos szívvel
Józsa Ferencz lelkipásztor

Forrás: Nyugati Jelen