2020. április 4., szombat

Húsvéti közvetítés - ft. Csűry István, református püspök húsvéti körlevele

Közösség Lélekben

„Ha van vígasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok...”(Fil.2,1-2)

Pál apostol nem elégszik meg azzal, hogy Krisztus földi teste, azaz az egyház a maga külsőségében jelen van a világban. Az eklézsia, mint a kiválasztottak és az elválasztottak serege a maga létét és küldetését akkor teljesíti, ha nemcsak látszik, hanem „ugyanazt akarva” együtt van és szolgálja Istent és felebarátait. Elismerve és elismerés nélkül nemcsak mártír elődeink járták ezt az utat, hanem a kortársaink közül is legtöbben. Bűnbánattal állapítjuk meg, hogy a „közösség a Lélekben” többször is csorbult az idők folyamán és napjainkban is. Nemcsak a velünk született, majd elkövetett bűneink forgácsolják a közösséget és az egy akaratot, hanem a mások vétkeinek sokasága, amelyekkel szemben az elhallgatás bűnét mi is elkövettük. A világjárvány esete dicstelen bizonyítéka az ember Istennel való szembefordulásának akár nyílvános tagadással, avagy alattomos Krisztus-kerüléssel. Feladatunk a felelősségtől elmenekülők és a félelmektől szenvedők között az, hogy mindent megtegyünk a húsvéti ünnep alkalmával a feltámadt Krisztus üzenetének hűséges tolmácsolásáért. Itt van az alkalmatlan idő(2Tim.4,2), és az áron is megvegyétek (Ef.5,16) azt, lehetősége.
Szeretettel emlékeztetem egyházkerületünk lelkészeit és híveit, hogy próbás időnkben megnő a feszültség bennünk és a mellettünk élőkben. A halálfélelem a legkülönbeket is megkísérti. Nincs ezzel szemben egyéb ellenszer, mint a feltámadás Ígéjének tiszta és bátor hídetése és elfogadása. Ezzel az alkalommal nem lehetünk megszokott helyeinken a templomban, de ezt a körülményt kizárólag kényszerű alkalomnak tekintsük, mely elmúltával visszatérhetünk Isten házába, remélhetőleg megújult lélekkel és megébredt hittel. Jelen esetben minden lehetőséget használjunk ki az Íge meghallgatására. Isten csatornákat nyit felénk a televízió, a rádió, az internet, a hangposta és más segítségével. Éljünk az ünnep alatt minden hozzánk érkező bizonyságtétellel.
A Magyar Református Egyház, mely a világ minden reformátusát jelenti, együtt lehet a Duna Televízió képernyője előtt húsvét első napján 10 óra 10 perctől. Ígét hírdet és úrvacsorát oszt dr.Szabó István püspök családi közösségben. Kérésünk, hogy családi hajlékainkban terítsünk asztalt és úrvacsorázzunk a Szentlélek közösségében. Virtuális közösségünk így lesz Krisztus teste, kényszerítő helyzetben mégis valóságosan. A jegyek elvételével -a családfőkezéből- érvényesül az egyetemes papság elve, és templommá lesz így minden otthon.
Természetesen minden gyülekezet a maga gyakorlatát illesztheti ehhez az alkalomhoz. Akár egyenes élő közvetítés, felvételről küldött prédikációk, sőt okostelefonra hangrögzített bizonyságtétel elküldése, mind javallott. Ne maradjon egyetlen betegágyban fekvő, egyetlen fedélnélküli sem a húsvéti örömhír nélkül.
Kényszerűségünkben érezzük meg a kegyelem többletét. Nincs végünk, sőt lehetőségeink bőséggel többszöröződtek az evangélium terjesztésének szolgálatában.

Áldott húsvéti ünnepre készülve hírdessük Megtartónk üdvözítő szeretetét!
Nagyvárad, 2020. április 2.
A békesség kötelékében!
Csűry István