2020. március 20., péntek

TájékoztatásA Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Gyülekezeteinek és Lelkipásztorainak
SzékhelyükönSzeretett Testvéreim!
Tekintettel a világjárványra, a belügyminisztérium rendelkezését tiszteletben tartva, egyházkerüle-tünkben is átmenetileg, a további intézkedésig szüneteltetjük a templomi istentiszteletek megtartását és minden gyülekezeti alkalmat (bibliaórákat, kátéórákat stb.) és összejövetelt.
Felhívjuk a híveink figyelmét, hogy a televízióban és a rádióban, valamint az interneten is több helyen lehet református igehirdetést hallgatni; ezeknek a listáját megtalálhatjuk egyházkerületünk honlapján is (krek.ro).
Kérünk mindenkit, hogy ebben a rendkívüli időszakban is őrizze meg hitét és optimizmusát.
Ne féljetek, mert „még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva” (Lk 12,7)!
Otthonainkban imádkozzunk azokért, akik erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a járvány terjedését, hordozzuk imáinkban a szenvedőket, könyörögjünk a gyógyulásért!
Szeretettel küldöm köszöntésemet, a békesség kötelékében
2020. március 18.
Csűry István
püspök

Szeretettel ajánljuk híveink figyelmébe Ft. Csűry István püspök úr körlevelét és tájékoztatjuk önöket, hogy Tóbiás Tibor György missziói szakelőadó kezdeményezésére, a járvány lejártának idejéig, az Aradi Református Egyházmegye több gyülekezetében hétköznaponként 18 órától könyörgéses istentiszteleteket tartunk, melyet lehetőség szerint, élőben közvetítenek a lelkipásztorok vagy a gyülekezetek Facebook oldalán. Ezeken az alkalmakon és a vasárnapi istentiszteleteken, a jelenleg érvényben lévő óvintézkedéseket betartva, a gyülekezeti tagok fizikailag nem vehetnek részt, de akik tehetik, éljenek a technika adta lehetőséggel.
Szeretettel kérünk mindenkit, hogy kitartóan könyörögjünk a világunkat sújtó járvány betegeinek a gyógyulásáért, a szeretteiket elvesztők vigasztalásáért, a gyógyításban, a járvány megelőzésben, és a kialakult helyzettel együtt járó gazdasági nehézségek megoldásán fáradozók Istentől jövő bölcsességéért és megerősödésért. Tudjuk, hogy ez sem történik az Ő tudtán kívül és az Úrnak célja van egy ilyen világméretet öltő járványbetegséggel is. A mi Urunk Jézus Krisztus nem elveszíteni, hanem megtartani jött bennünket. Ez a különleges és rendhagyó böjt az újrahangsúlyozás, újratervezés, tanulás időszaka lehet mindannyiunk számára. Legyünk nyitottak minderre. Isten nem vonja meg tőlünk ennek a lehetőségét: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” (Zsolt 46,2)

Szeretettel,
Módi József
esperes