2019. március 6., szerda

Beszámoló a III. Szegedi Kis István Ifjúsági Helytörténeti Vetélkedőről

Az Aradi Református Egyházmegye, az Ágyai Olosz Lajos Általános Iskola, és az Ágyai Református Egyházközség szervezésében harmadik alkalommal került sor egyházmegyénk fiatalságát megmozgató helytörténeti, de egyben egyházközségeink történetét és életét ismertető vetélkedőre. Ez az alkalom verseny a fiatalok között, de több annál: ismerkedésről, barátságok megkötéséről, ápolásáról szól; egy szórakozással teli nap – de ami a legfontosabb: Isten dicsőítése. Nagyszerű érzés részese lenni annak az ünnepnek, amikor mintegy félszáz fiatal jókedvvel és tiszta szívvel tudja az Istent magasztalni.
A március 2.-án, szombaton délelőtt kezdődött rendezvényen a toborzó hangulatot a Kolozsvárról érkező ifjúsági keresztyén zenekar, a Névtelen Band biztosította. Ez a fiatalokból álló együttes olykor merészen pörgő, máskor pedig a lágy áhítat hangulatát éreztető ifjúsági keresztyén énekekkel alapozta meg a találkozó hangulatát.
A találkozót indító beszédek rendjén először Vékony Zsolt József, szentleányfalvi lelkipásztor, a Csiki Gergely főgimnázium vallástanára és egyben egyházmegyei ifjúsági előadó tartott áhítatot. Az igehirdetés alapigéje a boldogmondások egyik jól ismert része volt (Máté evangéliuma 5, 6: „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.”), mely a vetélkedő anyagában is benne foglaltatott. 
A köszöntések rendjén Módi József, esperes is igét olvasott fel: „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk.” (Zsidókhoz írt levél 2, 1) Ez ige alapján buzdította a fiatalokat arra, hogy amit megtanultak a gyülekezetek történetéből, próbálják meg Isten dicsőségére megélni is, hiszen így – a régiek bölcsességét és élettapasztalatát követve – maradhatunk meg.
A köszöntők sorát Kis Anikó, az Ágyai Olosz Lajos Általános Iskola igazgatónője, valamint Erdős Bálint nagyszintyei polgármester beszéde zárta, akik örömüknek adtak hangot azért, hogy immár harmadik alkalommal is otthont adhatnak ennek a rendezvénynek.
A vetélkedő menetét Vékony Zsolt József és Tóbiás Tibor György, missziói előadó ismertette a fiatalokkal. A hat fordulós vetélkedő első három fordulójában a három gyülekezet (Vadász, Szemlak és Borossebes) története alapján összeállított anyagból mérhették össze tudásukat a fiatalok, majd a negyedik fordulóban a bibliai igeversekből való felkészülést bizonyíthatták. Az ötödik forduló versenyét a „vaktérképen” való tájékozódás jelentette: az egyházmegye térképét kivetítve a csapatok be kellett tájolják az adott gyülekezet pontos helyét. A legnagyobb izgalmat azonban az utolsó, mindent eldöntő forduló hozta, melyen minden csapat négy kvízkérdést, és húsz pontot jelképező húsz kiskacsát kapott. Ezekkel legjobb tudásuk szerint gazdálkodhattak a csapatok, a legügyesebbek és a legszerencsésebbek akár mind a húsz pontot megtarthatták, de voltak olyanok is, akik egy-egy félreértett kérdés miatt nem szereztek pontot ezen a megmérettetésen.
A vetélkedő végén, a kiértékelés alkalmával elhangzott, hogy mennyire nagy dolog az, hogy e kis lélekszámú egyházmegyéből is ezen a versenyen negyvenhat fiatal vett részt, akik különféle gyülekezetekből érkeztek. Sokat kellett készülniük e versenyre, hisz mindenki győzni jött. Bár megtörtént a rangsorolás, de hisszük azt, hogy mindenki győztes lett, hiszen Isten kegyelméből egy nagyszerű napot tölthettünk el, új barátságok köttettek, új élményekkel gazdagodhattunk.
A vetélkedőn résztvevő fiatalok díszes emléklapokat kaptak, s az első három helyen végzett csapatok tagjai (harmadik helyezett a VéBé – azaz Vadász és Bélzerénd csapata: Marian Petra és Lőrincz Kristóf, második helyezett Erdőhegy1 csapata: Molnár Petra és Molnár Tamara, az első helyezett pedig Kispereg1 csapata: László Andrea és Nagy Dorottya) külön díjban is részesültek.
A díjkiosztó után néhány dal erejéig még a Névtelen Band adott elő dicsőítő énekeket, sokszor bevonva az éneklés örömébe a résztvevő fiatalokat, majd közös ebéddel zárult a rendezvény.
Hálás szívvel köszönjük meg a vetélkedő sikerében közreműködők segítségét: a házigazdák munkáját Módi József esperes úrnak és feleségének, Kis Anikó igazgatónőnek, Erdős Bálint, polgármester úrnak, valamint a vendéglátást és a finom ebédet biztosító személyeknek.
Hálásak vagyunk a vetélkedő előkészítésében és lebonyolításában közreműködő Vékony Zsolt József, ifjúsági előadónak, Tóbiás Tibor György, missziói előadónak, Módi Kinga, vallástanárnőnek, Vékony Dóra tanítónőnek és Papp József egyházmegyei lelkészi aljegyzőnek, valamint a feladatlapok javításában és a csapatok beszervezésében és felkészítésében részt vállaló lelkésztársaknak és gyülekezeteiknek.
Az idei és tavalyi verseny a Magyar Kormány Támogatásával (Támogatás azonosítója: EGYH-KCP-18-0880) valósult meg a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága révén. Köszönet nekik.

Hálánk azonban nemcsak emberek felé irányul. Mindenekelőtt Istennek mondunk köszönetet ezért az áldásos alkalomért, melynek megnevezése vetélkedőként lett meghatározva, de sokkal több annál: találkozó, ahol fiataljaink egymással és Istennel találkozhattak.
Legyen mindenért Istennek a dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás!

Lőrincz Lóránd Péter