2017. április 10., hétfő

Gyászjelentés: Tolnai Ferenc, bélzeréndi református lelkipásztor

“Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket.”                                             
2Thessz 2, 16-17


Mély együttérzéssel tudatjuk, hogy szeretett szolgatársunk,

NT. TOLNAI FERENC

bélzerindi lelkipásztor, életének 60. esztendejében tragikus hirtelenséggel visszaadta lelkét Teremtő Urának. Porsátorát 2017. április 11-én, kedden 15 órakor a nagykárolyi református ravatalozótól kísérjük utolsó földi útjára és helyezzük végső nyugalomra a helyi temetőben. 
A vigasztaló Isten árassza ki kegyelmét a gyászoló családra, szeretteire és a néhai testvérünk által pásztorolt gyülekezetekre.Az Aradi Református Egyházmegye lelkészi közössége nevében,

Módi József                              Venter Miklós
 esperes                                      főgondnok 


__________________________________________________________________________________________________
Tolnai Ferenc református lelkipásztor 1956. november 6-án Szilágysámsonban született, Mocsolyán nőtt fel. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte teológiai tanulmányait. Lelkipásztori pályafutását a Szatmár-Németi Református Egyházközségben kezdte, ahol 2 évig volt segédlelkész 1981-1983 között. Ezt követően Érdengelegre került családjával, ahol 8 évet szolgált 1991-ig. Innen Szilágypérba vezette Isten az útját. E két egyházközségből 7 évig beszolgált Érkőrösre, és több éven át Sződemeterre is. Szilágypérban 21 évig szolgálta az Urat. 2012. szeptember 1-től a Bélzerindi Református Egyházközségben hirdette az Igét várva a közelgő nyugdíjas éveket.
Az Úr virágvasárnap magához szólította őt, hogy immár a mennyek országában szolgáljon tovább. Emléke legyen áldott!