2016. március 27., vasárnap

Áldott Húsvétot gyülekezeteinknek!

„Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!” Mt 28, 5-7

A fenti igeversekkel kívánok mindnyájatoknak és szeretteiteknek Örömteli Feltámadás Ünnepet! Imádkozom azért, hogy a Lélek tegyen hiteles tanúságtétellé minden szolgálatot! A feltámadott Krisztus erősítsen, vigasztaljon és szóljon általunk sokakhoz!

Ő adjon áldott Húsvétot gyülekezeteinknek!


Szeretettel,
Módi József
esperes