2014. október 6., hétfő

Hálaadó istentisztelet Gyorokon

2014. szeptember 21.
Vasárnap délután a Gyoroki Református Templom hívei örömmel és hálatelt szívvel fogadták a megyéből érkező lelkészeket, gyülekezeti tagokat, valamint a más felekezetekből érkezőket, hogy közösen ünnepeljenek a templom külső és belső felújítása végett tartott hálaadó istentiszteleten.

A zsúfolásig megtelt templomban orgonaszó mellett hangzott fel az Istent dicsőítő énekszó. A gyülekezet nagy örömére ft. Csűry István püspök úr hirdette Isten üzenetét, bíztatását János első levele 4,13-14 verseiből olvasta fel. Igehirdetésében kiemelte Isten bátorító üzenetét, hogy az Úr szerető kegyelme nem csak a múltban volt velünk, de a jövőre nézve is biztosak lehetünk segítő és oltalmazó jelenlétére. Isten szeretetét bizonyítja, hogy egy ilyen kis közösség felújíthatta gyülekezeti hajlékát.
 
A prédikációt követően Gecse Tamás lelkipásztor köszöntése következett. Köszöntésében üdvözölte ft. Csűry István püspököt, a megyéből megjelent lelkészeket gyülekezeti képviseletükkel együtt, majd felkérte nt. Módi József esperes urat, hogy ő is szóljon az ünneplő gyülekezethez.
A köszöntések után az angyalkúti asszonyok szolgálata, valamint Herédi Evelin és Adorján Kinga szavalata tette még szebbé a Gyoroki Református Templom hálaadó istentiszteletét. Az istentiszteletet a jelenlévő református lelkipásztorok ünnepi áldása zárta. Külön köszönet azoknak a népviseletbe öltözött lányoknak és fiúknak, akik kísérték a lelkipásztorok  ki- és bemenetelét a templomba.


Szívbéli köszönet mindazoknak, akik megtisztelték a gyoroki gyülekezetet jelenlétükkel, ugyanakkor Isten áldása kísérje azon gyoroki reformátusok életét, akik nemcsak szívügyüknek tekintették és tekintik a templom sorsát, de fáradtságos munkával hozzájárultak a hálaadó istentisztelet megrendezésében. 
Soli Deo Gloria!

Kép és szöveg: Gecse Éva Malvin