2013. november 6., szerda

Az iszákosmentés, kettős életmentés

A világ, amelyben ma élünk sorozatosan nehézségekkel, akadályokkal szembesül, gazdasági válság, munkanélküliség, hajléktalanság, bizonytalanság. Az ember testi, lelki, szociális védelemre szorul. 
Társadalmunk még napjainkban sem bővelkedik olyan intézményekben, melyek megpróbálnának tenni valamit a szociális nehézségek ellen. Ezért is jótékony szolgálat egy-egy szenvedélybeteg-gondozó és -gyógyító konferencia. Az alkoholista és hajléktalan hátat fordít Istennek, nem tud dolgozni, nem képes saját magát és családját fenntartani, ezért vissza kell őt hozni Isten közösségébe.
E célt szolgálta az Arad Mosóczy-telepi református egyházközségben október 21–25. között megszervezett hagyományos iszákos-mentő és -gyógyító konferencia, melynek mottója: „Isten ismerete és magunk ismerete az a két titok, ami bennünket ezen a világon minden igaz ismeretre elvezet.” (Kálvin János)
Az alkalmakon az alkoholbetegek mellett gyülekezeti tagok is részt vehettek. Az egyhetes program felosztásában délelőtti bibliamagyarázatok, délutáni előadások és esti evangelizáció kapott helyet. A szolgálatokat lelkipásztorok és gyülekezeti tagok, mint munkatársak végezték. A közösségi terápián kívül orvosi módszereket is alkalmaztak, ugyanis orvosok is tartottak előadásokat. A gyülekezet asszonyai főztek, takarítottak, ellátták a betegeket.
Az igehirdetéséket kiscsoportos beszélgetések, közös imádkozások, személyes bizonyságtételek egészítették ki. A konferencia hétfői első napján, előadás előtt bemutatkozásra került sor. A délelőtti foglalkozások 10 órakor kezdődtek. Ebéd után csendes pihenő, közös séta, illetve egyéni lelki-gondozói beszélgetésekre volt lehetőség.

Ahol az ige meghallgatásra talál

Az egyház egyik fontos feladata a misszió, Istentől kapott feladat, amit a János 20, 21 Ige szerint el kell végezni úgy, ahogy az Atya elküldte Fiát, Jézus Krisztus pedig elküldte a tanítványokat és a gyülekezetet ebbe a világba. Aki találkozik Jézus Krisztussal, annak nincs szüksége gyógyvízre, szent helyekre, „csodatévőkre”. Jézus ma is csodát tesz mindenütt. Ma is szól hozzánk, és hív bennünket Igéje által, kimondott szavával cselekszik: „Kelj fel, vedd a nyoszolyádat és járj”.
Napjainkban sokat beszélnek testi és lelki betegségekről. A kettő szoros kapcsolatban van egymással, vagyis a lelki szenvedés, a lélek betegsége gyakran okozhat testi megbetegedést. Ezért kell tisztázni dolgainkat Istennel, becsületesen megvallani bűneinket. Válaszul Istentől erőt kapunk a mindennapi élethez, munkánk elvégzéséhez. A tönkretett életű emberek olyan lelkiállapotban vannak, ahol Isten Igéje meghallgatásra talál, a kudarcok sok esetben odavezetik őket.

Hit és imádság – lelki kezeink

A hit és az imádság az a lelki kéz, amely a Krisztusban levő erőt megragadja, és az Ő gyógyító, megújító, megszentelő ereje beleárad a szívekbe, a mindennapi küzdelmekbe, hatásai láthatóvá válnak a gyakorlati életben.
A Krisztussal való kapcsolat által változás történik bennünk. Megújulás, gyógyulás! A megvallott hit, a bizonyságtétel elkötelez Krisztus mellett, továbbsegít az úton. Isten irgalmából évente többen szabadulnak, rendezett szellemi- lelki állapotban. Íme, egyik szabadult személy vallomása: „Az igehirdetések, bibliaolvasás nyomán meg kellett látnom, hogy nem csak az ivás probléma az életemben, hanem sok bűnöm is van. Ebben a megkötözöttségben, rabságban nem csak ittam, hanem gyakran családomnak, környezetemnek is sok gondot okoztam. Isten Igéje azonban nem hagyott nyugodni addig, míg meg nem aláztam magam, le nem borultam eléje. Mert addig nincs szabadulás ameddig igazán, őszintén be nem vallom bűneimet. Csak a Krisztus általi szabadítás tud megtisztítani”.
Az iszákos-mentés kettős életmentés. Megment a pusztulástól, a fizikai haláltól, másrészt Istenhez, Krisztushoz, az Élethez való visszajuttatást jelenti.
A gyógyító hét végén Jézus az Ő megtöretett testének és kiontott vérének jegyeivel erősített meg bennünket.

Komádi Sándor