2013. október 24., csütörtök

Egyházkerületi Ifjúsági Találkozó Angyalkúton


Az elmúlt hétvégén az Angyalkúti Református Gyülekezet adott otthont a Királyhágómelléki Református Egyházkerület őszi ifjúsági találkozójának. 
Az Angyalkútra érkező ifjakat és vezetőiket az angyalkúti református ifjúság tagjai, lelkipásztoruk és annak felesége, valamint a helyi asszonyok fogadták nagy szeretettel.
Az érkező fiatalok álmos és csendes hangulatát a regisztrációval egybekötött reggeli kávé és tea elfogyasztása igyekezett fellendíteni. A különböző gyülekezetekből érkező ifjúsági csoportok már a regisztrációnál átvehették az erre az alkalomra készíttetett könyvjelzőket és képeslapokat, amelyeken az Angyalkúti Református Templom és egy bibliai idézet látható és olvasható.
A vártnál kevesebb vendég lassan begyűlt a templomba, ahol Gecse Tamás, helyi lelkipásztor köszöntötte a megjelent ifjakat és vezetőiket, majd Isten áldását kérve a találkozóra, ismertette a napi programot. A helyi lelkész köszöntése után a Bihar megyéből érkezett vendéglelkészek vezetésével, ifjúsági énekekkel kezdődött az istentisztelet. A közel hatvan főből álló sereg teljes szívvel és lélekkel dicsérte Istent a „Lelkem áldd az Urat” kezdetű ifjúsági énekkel.
Az istentiszteletet Mikló István Boldizsár, jákóhodosi lelkipásztor tartotta alternatív módon, amit a fiatalok nagy érdeklődéssel hallgattak. A lelkipásztor bizonyságtételében az én és a közösség kapcsolatát emelte ki, feltéve a kérdést, hogy milyen helyet foglalnak el maguk a fiatalok saját közösségeikben. Felhívta a fiatalok figyelmét azokra a hibákra és kifogásokra, amelyek miatt az egyén nem képes a közösség teljes tagja lenni, valamint kiemelte annak a fontosságát, hogy az énnek el kell jutnia arra a felismerésre, hogy az egyház közössége akkor lesz igaz és Isten felé mutató közösség, ha az én megérti, hogy egy közösségben a dolgok nem velem történnek, hanem általam.
Az igehirdetést követően, újabb énekekkel adtak hálát a fiatalok Isten tanításáért, s már lelkes éneklésükben is érezni lehetett, hogy nem volt hiábavaló Isten tanítása számukra. Az énekek után, nt. Módi József, Arad megyei esperes köszöntötte a megjelenteket.
A nap közepére a résztvevők elérkeztek a szórakozás alkalmához is, amikor már több csoportra osztva, egy-egy lelkipásztor vezetésével élménypedagógiai játékok által egymással is ismerkedhettek a fiatalok. A játékok lényege és fő célja nem a szórakoztatás volt, sokkal inkább a másik fél megismerése, a másik ember elfogadása, megértése és segítése, mégis bátran mondhatjuk, hogy a fiatalok arcából áradó öröm és jókedv arról biztosított bennünket, hogy Isten tanítása és szeretete mindenhol megjelenik.
A lelki feltöltődés után, a vendégeket terített asztal fogadta a templom alagsorában, ahol a gyülekezet asszonyai és az ifjak felszolgálták az ízletes pörköltet, amit kalács és finom kakaós-csiga követett.
Az ebéd elfogyasztásával nem ért véget a találkozó, hiszen az egyházkerület különböző pontjairól érkezett ifjúság a helyiek vezetésével, valamint Ujj János, nyugdíjas történelemtanár idegenvezetésével rövid aradi városnézéssel folytatták a közös programot. Mivel közel volt még az október 6-i megemlékezés időpontja, a fiatalok nemcsak a Szabadság-szobornál, de a Vesztőhelynél is tiszteletüket tették, megemlékezve a szabadságért életüket áldozó hőseinkre.
A városnézés az Arad-Belvárosi Református Templomban ért véget, ahol a vendégeket szavalattal, orgonajátékkal fogadták, majd Fazakas Ferenc mezőtelki lelkipásztor rövid imádsággal köszönte meg, és zárta az Egyházkerületi Ifjúsági Találkozót. Hazaindulás előtt egy rövid szeretetvendégségre várták a megjelenteket az imaterembe, ahol mindenki elfogyaszthatta az erre az alkalomra sütött tepertős pogácsát.
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik valamilyen módon részt vállaltak, és segítettek ezen találkozó szép rendben való megszervezésében és lebonyolításában. Istené legyen érte a dicsőség!

Kép és szöveg: Gecse Éva Malvin