2012. június 1., péntek


Két harang vár a gáji református templomban

Két harang vár a gáji református templomban
„Körülbelül kilencezer lejre lenne szükségünk ahhoz, hogy a toronyban helyére kerüljön a két harangunk” – mondta a Nyugati Jelennek a nt. Czégé Imre, az arad-gáji református templom lelkipásztora.
A két harang a templomban várja, hogy összegyűljön a szükséges összeg a szereléshez, és a szükséges eszközökre.
Mindkét harang története felér egy izgalmas regénnyel. A nagyobbikat a szilágysági Galgóból hozták, miután ott egy főre csökkent a gyülekezet, és a templom, lévén egy útkereszteződésben „zavarta” a kommunista hatóságokat, s ultimátumot adtak az egyháznak, vagy lebontják, vagy felújítják. Bodor László, akkori gáji lelkész 1974-ben kérvényezte a galgói templom Gájba telepítését, a költöztetésre 1974-ben került sor, s az építőanyagokkal, nyílászárókkal stb. együtt természetesen a harangot is Aradra szállították, majd a régi imaház udvarán haranglábra helyezték, de építési engedélyt már nem kaptak. A harang egyik oldalán egy Joó Imre-idézet áll: „Örökké él a magyar, élteti hite, szíve, karja, ezt hirdeti szava – 1940–1941 emlékére, másik oldalán pedig, hogy „tebenned bíztunk eleitől fogva”. A harangot Szlezák László, Magyarország aranykoszorús mestere öntötte.
A másik, kisebbik harangot, szintén Bodor László kezdeményezésére Erdőhegyről vásárolta meg a gyülekezet. A harang egykoron a nagyszintyei református templom tornyában állt, s a gyülekezet megszűnése után Erdőhegyen őrizték. Rajta ez olvasható: „Öntötték a nagyszintyei református hívek közadományából Molnár Gábor gondnoksága idején – 1925”. A harangöntő az aradi Hőnig Frigyes volt.
Tehát a két harang helyére kerülésének egyetlen akadálya a pénzforrás hiánya, a gáji gyülekezet ezúton is felkér mindenkit, aki tud, segítsen, hogy mihamarabb összegyűjthessék a szükséges pénzösszeget.
Irházi János - Nyugati Jelen