2012. május 16., szerda


Németszentpéter: első istentisztelet az épülő templomban

Eben-Háézer: Mindeddig megsegített minket az Úr!” Az 1Sám 7,12 volt az alapgigéje a vasárnapi istentiszteletnek május 13-án, az épülő németszentpéteri református templomban, Arad-Mosócz egyik szórványában.

A majdnem 50 fős gyülekezet - gyermekek, fiatalok és idősebbek – hálás szívvel énekelték a 105. Zsoltárt, ki padon ülve, ki deszkákon, vagy tégladarabokon.
Istennek vagyunk hálásak, Neki köszönünk mindent, mert ezt a házat Isten építi” – hangzott el Józsa Ferenc lelkipásztor prédikációjában. „Ő bírta rá a szívünket, hogy elkezdjük és építsük ezt a templomot. Ő győzte le bennünk ’a filiszteusokat’: félelmet, hitetlenséget, és már most elmondhatjuk, hogy mindezidáig velünk volt és megsegített”. Elhangzott az is, hogy határkő ez az ige ebben a nagy munkában, kő - melynek egyik oldalára felírhatjuk, hogy „Mindeddig megsegített bennünket az Úr”, és ha Vele maradunk és készek vagyunk mindent megtartani, amit mond, a templom felszentelésekor majd elmondhatjuk és felírhatjuk, hogy „Mindvégig megsegített minket Ő”.
A helybeliek és az Arad-Mosóczi gyülekezetből érkezettek az istentisztelet végén hálás szívvel emlékeztek azokra, akik bármilyen segítséggel támogatták eddig a templom építését és beszélgetéseikben a következő munkálatok elvégzését tervezték.
Józsa Emese