2011. május 19., csütörtök

Beszámoló a Presbiteri Szövetség konferenciájáról

Az Aradi Református Egyházmegye Presbiter Szövetségének idei első konferenciáját május 14-én, szombaton tartottuk meg a Kisperegi Református Egyházközség templomában. A találkozón arra a kérdésre kerestük és kaptuk meg választ, hogy szükség van-e a folytonos reformációra? Bár az igehirdető, az előadó és a szervező nem beszélt össze, mindhárman ugyanazt a témát próbálták megosztani a jelenlevőkkel, ki-ki a saját módján.
A nyitó istentiszteleten nt. Papp József, Erdőhegy-Kisjenő-i lelkipásztor, az 1Timóteus 6, 3-12 alapján hirdette Isten Igéjét, emígy szólítva meg minket: “Kedves Szolgatársak!”. Az igehirdetés után Váradi S. Károly házigazda lelkipásztor, Módi József aradi esperes, dr. Tóth János a MRPSz Békés megyei elnöke, valamint Venter Miklós, az aradi szövetség elnöke köszöntötték a konferenciára érkezett vendégeket határon innen és túlról, valamint a házigazda gyülekezetet. A találkozó dr. Tóth János: Klaus Douglass-Új reformáció című könyvéről szóló előadásával folytatódott, mely az egyház folytonos megreformálásának szükségességére hívta fel a figyelmünket.
Előadás után - hozzászólások hiányában - az elnöki beszámoló következett, melyben a Szövetség 2010-es megyei és kerületi történéseiről számolt be Venter Mikós elnök. Ezt követően az egyházmegye 20 anyaegyházközségéből megjelent 17 gyülekezet főgondnoka, gondnoka, presbitere vagy lelkipásztora röviden beszámolt az elmúlt esztendő gyülekezeti életének jeles eseményeiről, sikereiről vagy gondjairól.
A találkozó eredményeképpen sikerült megegyezni néhány konkrét határozatban:
a. az angyalkúti parókia és a németszentpéteri templom építésének támogatására meghirdetetett adakozás
b. egy elismerési díj alapításáról az egyházmegyével közösen
c. a megye három kistérségre való osztása, Arad, Erdőhegy és Pankota központtal - kijelölt kisköri felelősökkel - Komádi Sándor, Bíró Zoltán és Kalmár Gábor személyében
d. szeptemberi határidő kitűzése a kisköri találkozok megszervezésére
e. rendkívüli választás meghirdetése az elnökség kiegészítésére, a novemberi közgyűlésen
f. dr. Tóth János javaslatára az összevont “Áldás-Békesség Istentől” üdvözlési forma népszerűsítése
A megyei találkozó végén a házigazda gyülekezet szívélyes vendéglátásában, igazi kisperegi szeretetvendégségben részesültünk, folytatva az eszmecserét, most már a fehér asztal mellett, és talán bátrabban.
Istenünknek megköszönve a kegyelmet ez alkalomért, hálás vagyok házigazda szerepét felvállaló gyülekezetnek a vendéglátásért, a vendégeknek a rászánt időért, s kívánok mindenkinek további áldott munkálkodást egyházunk építésében.

Testvéri szeretettel:

Venter Miklós,
aradi PSz elnöke