2010. október 20., szerda

Gyászjelentés

Az Aradi Református Egyházmegye lelkipásztori közössége Isten akaratában megnyugodva adja tudtul híveinek, hogy Nt. Seres Géza, angyalkúti református lelkipásztor, egyházmegyénk volt esperese harmincöt esztendei lelkipásztori és tizenkét évi esperesi szolgálata után visszatért Teremtő Urához.

Egy fáradhatatlan szolgatársat, békességre igyekvő barátot, a lelkipásztori közösségért harcoló bajtársat veszítettünk el benne. Hisszük, hogy Isten erőt ad gyászoló családtagjainak és gyülekezeteinek, ahol szolgált, hogy elviseljék azt a próbatételt, amely elé Isten állította őket.

„Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.

(1.Kor 15, 19-20)

A temetési szertartásra október 23.-án, szombaton 14 órától kerül sor az angyalkúti református templomban.

A mindenható Isten vigasztalja meg Szentlelke által gyászoló szeretteit és gyászunkban osztozó testvéreinket.